Plan Harmonie Maarssen

Het college heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd voor het Harmonieplein en omliggende ruimte.
De fractie van Lokaal Liberaal en haar achterban worstelt nog steeds met dit stedenbouwkundig plan.
Het plan heeft dan wel de naam ‘Harmonieplein’ maar het lijkt meer te gaan over het neerzetten van een woonwijk.
De wensen uit het DorpsOntwikelingsPlan waren juist: het ontwikkelen en verlevendigen van het plein zelf. Continue reading

Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden (2)

verkeersexamen

De praktijk examens die elk jaar gehouden worden, zij dit jaar op 20 scholen niet afgenomen. Op vragen hierover stelt het college dat het een keuze van de scholen is en dat de gemeente er niets mee doet het geen kerntaak van de gemeente is.

Sinds de bezuiniging van 2013 de organisatie bij vrijwiliggers en scholen is neergelegd is het verkeers examen altijd uitgevoerd. Tot dit jaar dus. Het college is sinds 2015 op de hoogte van het opstappen van de organisatie. In de raad van 31 mei heeft Lokaal Liberaal de raad opgeroepen om een motie te ondersteunen, welke de wethouder oproept om afspraken te maken ter waarborging van het theoretisch en praktisch verkeersexamen in het basisonderwijs van Stichtse Vecht.

Wethouder de Groene heeft een toezegging gedaan om het dictum van de motie uit te voeren. Derhalve heeft Lokaal Liberaal de motie in in stemming laten brengen.

De wethouder kan op pad, we horen snel de resultaten van de afspraken die gemaakt gaan worden.

Motie Waarborging verkeersexamen, mede ondertekend door PvdA
motie-waarborging-verkeersexamen

Lokaal Liberaal ongerust over traject OVVO

Logo_OVVODrie maanden geleden heeft het bestuur van OVVO een rondje langs de politieke velden gemaakt.

Hierin informeerden zij ons over de situatie omtrent de sporthal.

Samen met de gemeente werkt OVVO al meer dan een jaar aan een oplossing voor de toekomstige exploitatie van de sporthal. De gesprekken gaan nu over het overnemen van de sporthal door de gemeente, met OVVO als hoofdhuurder. Hiervoor heeft OVVO inmiddels haar visie bij de gemeente neergelegd.

Uiteindelijk zal de datum van 30-06-2016 gehaald moeten worden als overdrachtsmoment. Lokaal Liberaal begint zich nu ernstig zorgen te maken over het tempo dat de wethouder aanhoudt.

Hierover hebben we nu vragen gesteld aan het college, om meer duidelijkheid voor de raad, en belangrijker: meer duidelijkheid naar OVVO te krijgen.

Deze vragen gaan over de huidige stand van zaken en voortgangsrapportages. Maar de belangrijkste vraag is of de wethouder kan garanderen dat er een oplossing voor OVVO komt.

Een oplossing, zodat er op 30-06-2016 een overdracht kan plaatsvinden, en dat OVVO verder kan bouwen aan de toekomst.

vragen-traject-OVVO

Drukke inloop Daalsehoek

Nu de plannen voor nieuwbouw Wereldkidz Palet weggeschoven zijn, is het nu de vraag: Wat wel te doen met De Daalsehoek? De gemeente had voor deze vraag een inloopavond belegd in de Daalsehoek.

Het werd een drukke inloopavond, want ook hier zijn de inwoners zeer betrokken bij hun leefomgeving. De gemeente stelde dat er geen plannen zijn, alleen een plan gebied. De stelling van wethouder Živković-Laurenta werd al snel genuanceerd naar:
“Er zijn wel plannen voor woningbouw, maar nog niets is concreet.”

De aanwezigen lieten duidelijk blijken met welke issues de projectleieder aan de slag kan. Enkele van deze issues zijn: Veiligheid voor de schoolkinderen, verkeersituatie onder controle, Oude Maarssenveensevaart autoluw en geen hoogbouw pal naast de huidige laagbouw. Verder werd er gevraagd om meer sociale woningbouw en betaalbare eengezinswoningen. Of er ook plek komt voor verenigingen in het nieuwe plan en de vlinderroute werd gememoreerd.

De gemeente zal een verslag maken van de avond en deze onder de inwoners verspreiden. Er is afgesproken dat de gemeente pro-actief de inwoners gaat benaderen om het proces zo helder mogelijk te houden. De prognose is, dat eind 2018 het project geheel zal zijn afgerond.

 

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek