De eerste commissievergadering van Sannah-Joy van Iterson is een feit!

Sannah-Joy doet verslag van haar eerste commissievergadering.  Op dinsdag 2 februari stond de commissie fysiek domein op de planning, met interessante onderwerpen zoals de vaststelling van het bestemmingsplan Haarrijnweg 5. Met dit project zullen 17 woningen worden gerealiseerd, maar door een paar ingediende zienswijzen moet het bestemmingsplan op enkele punten …

Commissie Fysiek Domein 9 januari, onderwerp herinrichting Zandpad

Lokaal Liberaal heeft zich uitgesproken over de herinrichting van het Zandpad, waarbij de huidige situatie complexer is dan oorspronkelijk beoogd. In 2018 diende Lokaal Liberaal een motie in om het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en Nieuwersluis zo snel mogelijk als fietsstraat in te richten, met het oog op …

Opnieuw commissievergadering over bouw Planetenbaan & Het Kwadrant

Dinsdag 10 maart is er opnieuw een commissievergadering gehouden over de het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden document Planetenbaan & Het Kwadrant. Lokaal Liberaal is een groot voorstander van bouwen en dat is heel hard nodig.  Maar we hebben altijd terughoudendheid in de bouwvolumes want het moet wel leefbaar blijven. …

Terug naar boven