Buitenspelen Natuurlijk…

Op verzoek van Lokaal Liberaal stond 7 januari 2020 het onderwerp speeltuinenbeleid op de agenda.  Dit omdat Lokaal Liberaal zich oprecht ernstig zorgen maakt.  Lezende de memo die het college heeft toegevoegd aan dit onderwerp, is het eerste gevoel wat in ons opkomt: het volledig ontbreken van regie.

In de memo staan een aantal zaken waar wij onze vraagtekens bij zetten en waar we verduidelijkende vragen over hebben gesteld tijdens de commissievergadering.  Wij zullen u in het bij praten.

Onvoldoende budget
Lokaal Liberaal is verbaasd dat dit tekort aan budget, van 600.000 euro, ons terloops ter ore is gekomen toen de wethouder financiën dit liet vallen tijdens een andere vergadering. Wij vinden het echt onbegrijpelijk dat de raad hierover niet actief geïnformeerd is door wethouder Veneklaas.  Op onze vraag gaf de wethouder de reactie dat het college het besproken heeft maar gezien de huidige bezuinigingen het tekort niet aan de raad heeft voorgelegd. Dat laatste is onacceptabel! De raad gaat over haar budgetten.  En als blijkt dat het afgesproken beleid niet kan worden uitgevoerd, moet de raad hier actief over worden geïnformeerd. Daarnaast heeft Lokaal Liberaal eerder schriftelijke vragen gesteld, maar er zijn toch nog vragen achtergebleven die voor ons onvoldoende duidelijkheid geven.

Kosten voor afzetten, afvoer van oude speeltoestellen en grondverzet.
In de beantwoording van de memo staat:
“onder normale omstandigheden, rekening houdend met verminderd aantal speelplekken”. Als een speeltuin niet opnieuw zal worden ingericht, moeten toch ook echt de oude toestellen verwijderd worden. Tijdens werkzaamheden moet de speeltuin afgezet worden en de grond zal ook bewerkt moeten worden. Hoe dan ook worden deze kosten gemaakt ongeacht of de speelplek terugkeert. Hoe kan het dan dat dit tot extra kosten heeft geleid?  Deze hadden vooraf mee gecalculeerd moeten worden in de ogen van Lokaal Liberaal. 

Gras of modder of waren er andere mogelijkheden?
Hiervoor heeft Lokaal Liberaal even in het uitgangsdocument gekeken, de nota Buitenspelen natuurlijk!,  dat in 2014 door de raad is vastgesteld.
In deze nota staat dat men wil werken met kunstgras op intensief gebruikte grasvelden of trapveldjes in plaats van het aanleggen van gras. Want zo stelt het college destijds : “… Gras heeft tot gevolg dat bij regenachtig weer het veld een modderpoel wordt hetgeen de speelbaarheid teniet doet.”

Met deze laatste tekst in gedachte vragen we ons af waarom het college nu dwars tegen haar eigen nota in gaat anno 2019/2020?  In elke speeltuin die we zien ligt gras (althans dat heeft men geprobeerd), waardoor de gedurende de wintermaanden speeltuinen nagenoeg niet te gebruiken zijn. Met een beetje pech krijgen we een kletsnatte zomer die hetzelfde resultaat tot gevolg zal hebben.  Dan is een speeltuin echt maar een paar weken per jaar moddervrij.

Nou is Lokaal Liberaal echt van mening dat we niet alle speeltuinen moeten voorzien van kunstgras, maar we hadden met het oog op klimaat adaptatie ook kunnen kiezen voor een bodembedekking van bijvoorbeeld beukensnippers. Deze laten het water gewoon de grond in lopen, maar vergroot de toegankelijkheid en de functionaliteit van een speeltuin. We hebben de wethouder gevraagd waarom hier niet voor gekozen is.
De uitleg van het college is dat alle speeltuinen participatief tot stand zijn gekomen en dat de bodembedekking waarvoor gekozen is, de wens van de omwonenden/gebruikers is geweest. 

Kapitaalvernietiging
Daarnaast is Lokaal Liberaal ontzettend ontstemd over het feit dat goede  rubberen tegels zijn verwijderd en vernietigd,  waarom is er niet voor gedeeltelijk hergebruik gekozen. Als we als gemeente elke euro om moeten draaien had het wat ons betreft een prima oplossing geweest om onder bijvoorbeeld schommels waar het gras nooit groeit, deze rubberen tegels terug te plaatsen en de rest van de speeltuin te voorzien van gras of beukensnippers.  Zuivere kapitaalvernietiging in tijden van bezuinigingen. 

Communicatie
De communicatie en participatie is bij dit dossier ook onderdeel van de hardnekkige hoofdpijn.
Lokaal Liberaal heeft de afgelopen jaren heel veel inwoners gesproken. En de verhalen over de communicatie, de uitvoering en de vragen die zij gesteld hebben zijn bijna in alle gevallen gelijk.
Vooral toezeggingen dat speeltuin, na het verwijderen van onveilige toestellen, op zeer kort termijn toestellen zouden worden teruggeplaatst. In de memo van het college staat dat door gebruikers snel geëist werd dat speeltoestellen werden teruggeplaatst.  Het vervelende van beloftes is,  als je iets belooft of toezegt, dat inwoners je daar aan houden.

Lokaal Liberaal wil er echt voor pleiten dat het college eens eerlijk antwoord gaat geven geeft op de huidige status van de speeltuinen en inwoners niet onnodig lang aan het lijntje zal houden. 
Schep geen verwachtingen die de gemeente helemaal niet waar kan maken.  Een collegewerkprogramma waarin staat dat ze  helder, duidelijk en transparant willen zijn,  doe dat dan ook!

Denken in oplossingen
Lokaal Liberaal helpt graag met zoeken naar een tussenoplossing.
6 ton vissen we niet even uit de achterzak,  maar we zouden toch graag willen kijken naar de mogelijkheden die er wellicht nog zijn om de jeugd van Stichtse Vecht wel buiten te kunnen laten spelen.

Van de speelplaatsen die nog niet vervangen/heringericht zijn, zijn daar nog mogelijkheden om toestellen te repareren zodat deze nog langer gebruikt kunnen worden en welke kosten zijn daar aan verbonden?  Wij hebben aan het college gevraagd deze antwoorden schriftelijk aan ons te leveren.

Wij zouden graag de mogelijkheid om houtsnippers meer in te zetten in plaats van het inzaaien van gras en daarmee de speelbaarheid van de speeltuin te verbeteren. Ook hebben we verzocht het college dit advies ook mee te geven tijdens het participatieve traject met inwoners.

Lokaal Liberaal heeft bij het college de vraag neergelegd of we kunnen stoppen met het vernietigen van goed materiaal. In plaats van het weggooien van rubberen tegels wil Lokaal Liberaal er echt op aandringen de tegels her te gebruiken in een mix met gras of houtsnippers in speeltuinen die nog moeten worden gerenoveerd.

Tot slot hebben wij gevraagd of het college ook rekening kan houden met de minder valide kinderen in onze gemeente.  Zij willen ook graag naar de speeltuin om te spelen, maar als er overal zachte grondbedekking ligt is dit nagenoeg onmogelijk voor hen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.
En met het antwoord van de wethouder: “als er een kindje in een rolstoel komt wonen, kunnen we de dichtbij zijnde speeltuin direct aanpassen” neemt Lokaal Liberaal geen genoegen en zouden wij toch echt graag zien dat er in een woonwijk in ieder geval één speeltuin geschikt is voor kinderen met een fysieke beperking.

We houden het college scherp op dit dossier en zullen regelmatig vragen blijven stellen over de voortgang hiervan. 

Heeft u nog bijzondere ervaringen met speeltuinen in uw omgeving die u met ons wilt delen? Laat het ons dan weten en stuur ons een mailtje op info@lokaalliberaal.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven