Nieuws van het Lokaal Liberaal ombudsteam. Informatie over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)

De fractie van Lokaal Liberaal is de afgelopen weken tientallen malen gebeld over de nieuwe collectieve zorgverzekering voor minima en de compensatieregeling eigen risico. Vooral dat laatste roept veel vragen op.

Er blijkt bij inwoners veel onduidelijkheid te zijn over wat er nu precies gaat gebeuren. In dit artikel proberen wij u zo helder mogelijk, de bij ons bekende informatie met u te delen, waardoor u een afgewogen besluit kunt nemen over uw keuze voor een Zorgverzekering 2020. U heeft hiervoor t/m 31 december 2019 de tijd.

Omdat per 1 januari 2020 de collectieve zorgverzekering voor minima (CMZ) niet door Menzis werd voortgezet heeft de gemeente moeten zoeken naar een andere zorgverzekeraar die een goed alternatief kon aanbieden. Die is gevonden bij DSW. De door DSW aangeboden zorgverzekering, biedt 2 aanvullende pakketten aan voor een aantrekkelijke premie waardoor iedereen goed verzekerd 2020 in kan gaan. Het enige wat DSW niet aanbiedt en waar de gemeente ook het geld niet meer voor had was de afkoop van het eigen risico. Dit baarde veel mensen terecht zorgen.
Zoals eerder door ons bekend gemaakt heeft Lokaal Liberaal het initiatief genomen om een motie te schrijven welke uiteindelijk samen met andere partijen in de Raad van
12 november 2019 is ingediend om met het nog beschikbare bedrag van
€ 130.000,- een compensatieregeling eigen risico in het leven te roepen. Deze motie is raadsbreed aangenomen en wordt op dit moment uitgewerkt.

Hieronder de informatie die voor u belangrijk is om een keuze te maken, met een advies van het Lokaal Liberaal Ombudsteam.

U heeft tot uiterlijk 31 december 2019 de mogelijkheid om over te stappen naar DSW. Doet u niets dan blijft u verzekerd bij Menzis. U gaat dan méér betalen en ontvangt minder ruime vergoedingen.

De verzekeringen.
DSW biedt een basisverzekering aan voor € 118,-. Daarnaast kunt u kiezen uit twee aanvullende verzekeringen: De AV Standaard voor € 22,25 en de AV Top voor € 38,50.
Op beide aanvullende verzekeringen geeft de gemeente € 5,- korting, waardoor de totaal premie voor AV Standaard € 135,25 en de AV Top € 151,50 wordt.
Daarnaast biedt DSW de mogelijkheid om het eigen risico, dat bij DSW geen € 385,- maar door €10,- korting van DSW € 375,- is, gespreid te betalen. U betaalt in tien gelijke termijnen € 37,50 per verzekerde en de betaling gebeurt door middel van automatische incasso aan het einde van de maand, voor het eerst omstreeks 25 februari 2020. Daarnaast heeft de gemeente op haar kosten een gemeentepakket afgesloten welke volledig door de gemeente wordt betaald. In dit pakket zitten extra ruime vergoedingen voor veel gebruikte zorgkosten zoals fysiotherapiebehandelingen, de eigen bijdrage WMO of de tandarts.

De compensatieregeling eigen risico.
De compensatieregeling wordt in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld, en zal ingaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2020. Voor de compensatieregeling maakt het niet uit welke zorgverzekering u kiest omdat het eigen risico onderdeel is van de basisverzekering. Dan wordt ook bekend hoe inwoners zich voor de compensatieregeling kunnen aanmelden, wat de exacte voorwaarden zijn en hoe hoog de compensatie is. Op dit moment is nog niet bekend wat de hoogte en exacte voorwaarden zullen gaan worden.
De hoogte van de vergoeding zal mede afhankelijk zijn van het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering en dat wordt pas duidelijk na 1 januari 2020.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet in ieder geval worden aangetoond dat er kosten zijn gemaakt voor het eigen risico. Dit betekent dat u de nota’s van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico eerst zelf moet betalen en dit vervolgens kunt indienen bij de gemeente. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot gespreid vooraf betalen, voorkomt u dat u mogelijk in één keer het volledige eigen risico moet betalen. Voor de compensatieregeling maakt het niet uit of u het eigen risico gespreid vooraf betaald of via een rekening achteraf.

Het advies van het Lokaal Liberaal ombudsteam
Wij hebben de laatste maand enige tientallen inwoners reeds advies gegeven. Op grond van de daarmee opgedane ervaringen is ons advies in ieder geval om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering voor minima bij DSW. Afhankelijk van de zorg die u afgelopen jaar heeft gehad of die u in 2020 denkt nodig te hebben, maakt u uw keus voor Aanvullend Standaard of Aanvullend Top. Ook adviseren wij u om gebruik te maken van de mogelijkheid om het eigen risico van € 375,- gespreid te gaan betalen. Zoals hierboven al gezegd kan het anders voorkomen dat u, bijvoorbeeld omdat u in januari met een ambulance vervoerd moet worden, in februari uw volledige eigen risico van € 375 al moet betalen en dat is voor de meeste deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima een te groot bedrag.

Ook gaat u, als u uw eigen risico gaat gebruiken en de nota hiervan naar de gemeente stuurt, gecompenseerd worden voor het maximale bedrag dat nog vastgesteld gaat worden. Als u uw eigen risico gespreid betaald en achteraf blijkt dat u uw eigen risico niet volledig heeft besteed, dan wordt in mei 2021 het resterende bedrag aan u terug betaald.

Aanmelden bij DSW

U kunt zich op twee manieren aanmelden:

  1. Ga naar gezondverzekerd.nl/stichtsevecht en meldt u aan
  2. Bel met DSW via 010 – 2 466 466 voor telefonische hulp bij overstap

Komt u er helemaal niet uit? Bel dan met het Lokaal Liberaal Ombudsteam die t/m 31 december 2019 hiervoor bereikbaar is via 06- 44 25 92 25.
Krijgt u de voicemail spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Wij gaan dan ons uiterste best doen u te helpen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven