ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor ANBI’s een publicatieplicht.
Zij moeten dan via een internetsite de volgende gegevens van het afgelopen boekjaar van de ANBI openbaar maken:

Statutaire naam Lokaal Liberaal
RSIN 853024777
E-Mailadres info@lokaalliberaal.nl

Hoofdlijnen van het beleidsplan per raadsperiode
Vereniging Lokaal Liberaal (opgericht 18 juli 2013) stelt zich ten doel:
“Het bevorderen en uitdragen van politieke en maatschappelijke standpunten om een welvarende en veilige gemeente Stichtse Vecht te hebben en te houden en zodoende een prettige leefomgeving voor de inwoners te creëren.”

Om dit te verwezenlijken wordt er elke 4 jaar actief meegedaan met de gemeenteraadverkiezingen. Dit om in de raad van gemeente Stichtse Vecht vertegenwoordigd te zijn. Uiteindelijk is hier het doel om mee te gaan besturen in deze gemeente. Iedereen mag door inzet en medewerking de vereniging ondersteunen.

De inkomsten worden verkregen door vrijwillige bijdragen van sympathisanten, fractievergoeding en (toekomstige) verkoop van fractie artikelen. Het vermogen wordt beheerd op een verenigingsrekening door de van dienst zijnde penningmeester. Aan het einde van elke raadsperiode wordt geacht de verkregen bijdrages compleet te hebben besteed aan zaken die de doelstelling ondersteunen.

Huidig bestuur Lokaal Liberaal (bij oprichting):

F.W.H. van Liempdt Voorzitter
R.J. van Liempdt Secretaris

 

Beloningsbeleid Onbezoldigd

Opsomming activiteiten per periode
Opzetten en uitvoeren van een gedegen verkiezingscampagne.
Coalitie besprekingen voeren en eventueel een coalitie akkoord mede opstellen.
Voorbereiden en uitvoeren van de verschillende commissies en gemeenteraden van de gemeente Stichtse vecht.
Houden van wekelijkse fractie vergadering.
Stellen van technische- en art 42 vragen.
Uitdragen van politieke en maatschappelijke standpunten.
Gesprekken met inwoners en belangengroeperingen.
Bijwonen van (gemeentelijke) informatie avonden.
Uitvraag aan ‘denktank’ voor informatie van de achterban.
Organiseren van bijeenkomsten met de achterban, hierdoor terugkoppeling krijgen van-  en bijpraten met sympathisanten.

Kosten Baten 2020

Kosten Baten 2021

Terug naar boven