College en fractieleden

Wethouder

Frank van Liempdt

Frank van Liempdt

Wethouder
 
Frank'sBio
Al meer dan twintig jaar betrokken bij het bestuur van de gemeente.
Oprichter van de partij Lokaal Liberaal. Met ingang van 8 juli 2020 wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, water en Riool en dierenwelzijn. 4e locoburgemeester
Mail: frank@lokaalliberaal.nl Tel: 06-53648180

Fractieleden

Suzanne Kox-Meijer

Suzanne Kox-Meijer

Fractievoorzitter / Raadslid

Suzanne's Bio

Ik ben al jarenlang actief betrokken in de gemeente. Na 7 jaar actief in de wijkcommissie Zwanenkamp, en als een van de bestuursleden van de Skeelerronde van Maarssenbroek kreeg ik bij Lokaal Liberaal in 2014 de kans om mijn betrokkenheid verder uit te kunnen breiden tot raadslid en zo nog meer te kunnen betekenen voor mijn directe leefomgeving. De afgelopen vier jaar heb ik de inwoner centraal doen staan en vele bezoeken op locatie afgelegd. Waarbij de focus lag op de leefbaarheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Leefbaarheid is voor mij een heel breed begrip. Of dit nou overhangend groen is, of dat thuiswonen een probleem omdat er niet voldoende zorg in huis is of zorgen om ruimtelijke ontwikkeling. Alles waar inwoners hun zorgen over willen uitspreken zijn even belangrijk en daar dient naar geluisterd te worden.
Dit maakt dat ik op veel vlakken actief ben is binnen de raad. Leefbaarheid is een onderwerp dat veel portefeuilles raakt. In de komende vier jaar wil ik deze lijn dan ook voortzetten. O.a. Bouwen & wonen, leven in een gezonde verzorgde omgeving, zorg voor iedereen, goed en veilig onderwijs en veiligheid staan hierbij voorop.
Als fractievoorzitter heb ik naast dit alles het doel om op bestuurlijk niveau de drempel tussen gemeente en de inwoners te verkleinen. Inwoners hebben veelal het gevoel van kastje naar de muur gestuurd te worden. Door mijn aanmelding in de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing wil ik samen met dat team werken naar een vereenvoudigd systeem waarbij de inwoner eenvoudig zijn vragen, opmerkingen en zorgen kan neerleggen en daarbij niet over te veel schijven hoeft te gaan zoeken.

Ook de verbindende samenwerking tussen de raads- en commissieleden wil ik de komende jaren enorm gaan versterken. Politiek bedrijven is goed en moet ook, maar als er zaken spelen die van dusdanig belang zijn die onze hele gemeente aangaan, is het goed als je hier met 33 paar schouders  onder gaat staan!

Naast deze bezigheden ben ik in het dagelijks leven raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in de gemeente Uithoorn.

 

E-mail: suzanne@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-37275210

Ronald van Liempdt

Ronald van Liempdt

Raadslid

Ronald's Bio

Ik ben al jarenlang politiek actief als steunfractielid en denktank. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik als raadslid actief bij Lokaal Liberaal.  Sinds mijn eerste stapjes hapte ik al Maarssense lucht. Mijn lokale betrokkenheid uit zich tegenwoordig in het organiseren van vele activiteiten binnen de gemeente. Ik ben medeoprichter en organisator van het Timmerdorp Maarssendorp. Daarnaast ben ik actief bij landelijke scoutingactiviteiten.

 

E-mail: ronald@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-51155356

 

Bas Verwaaijen

Bas Verwaaijen

Raadslid

Bas' Bio

Ik ben sinds 2005 actief in de lokale politiek. Sinds 2013 als commissielid en sinds de verkiezingen van 2014 als raadslid voor Lokaal Liberaal. Binnen de fractie vervul ik de rol van ombudsman; inwoners die vastlopen in processen en procedures met (gemeentelijke) instanties kunnen bij ons aankloppen en dan wijs ik ze op de mogelijkheden, regelingen enzovoorts die er zoal zijn. Huisvesting, Sociaal Domein en Financiën zijn daarnaast zaken waar ik me binnen de fractie mee bezig hou.

Omdat ik het belangrijk vind naast raadslid ook actief te zijn in de lokale samenleving, ben ik mede-oprichter en organisator van Timmerdorp Maarssenbroek. Daarnaast heb ik voordat ik raadslid werd in diverse besturen gezeten van onder meer Scouting Marsua, Wijkcommissie Antilopespoor en RTV Stichtse Vecht. Ik woon in Maarssenbroek en ben getrouwd met Joke en vader van twee zoons, Bram en Pim.

 

 

E-mail: bas@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-28347938

Onno Tijdgat

Onno Tijdgat

Raadslid

Onno's Bio

Ik ben van beroep applicatieontwikkelaar en woonachtig in Breukelen centrum.

Na een periode van 4 jaar als commissielid ben ik in 2018 benoemd tot raadslid van Lokaal Liberaal. De komende jaren hou ik me vooral bezig met de onderwerpen: financiën, bestemmingsplannen, economie, toerisme en cultuur.

 

 

E-mail: onno@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-47929050

Ron Druppers

Ron Druppers

Raadslid

Ron'sBio

Ik ben Ron Druppers, in 1953 geboren op Zuilen waar ik tot mijn vierendertigste heb gewoond. Via de Achterhoek, de kop van Drenthe, Nieuwegein en Zuid-Frankrijk, kwam ik met mijn partner Carla Buijsman in 2001 terecht in Maarssenbroek.

In dat zelfde jaar ben ik als vrijwillige onbetaalde ombudsman gaan werken in Maarssen. Veel mensen met problemen wisten mij snel te vinden en dat heeft geleid tot de vraag van een politieke partij om dat ombudswerk namens die partij uit te gaan voeren. Tot op de dag van vandaag doe ik dat lk ombudswerk nog steeds voor Lokaal Liberaal. Sinds 2001 sta ik iedere dag klaar voor inwoners die tegen problemen aanlopen met de gemeente of andere instanties en daar zelf niet uitkomen.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik gemerkt heb, dat ik als ombudsman soms wel door twintig mensen benaderd werd met dezelfde problemen en iedere keer voor die ene persoon het probleem oploste, maar dat een structurele oplossing daarvoor uitbleef. In de politiek kan ik in één keer voor een totale groep van soms honderden mensen het probleem in één keer oplossen, een structurele oplossing bieden.

In 2002 ben ik actief geworden in de politiek en lid geworden van de commissie SoZa die zich onder andere bezig hield met Sociale Zaken en de WVG. Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens raadslid geweest in Maarssen en na de fusie vanaf 1 januari 2011 tot op de dag van vandaag in Stichtse Vecht.

Ik geloof in samenwerken aan een leefbare maatschappij, daarom zit ik in de politiek, daarom zit ik bij Lokaal Liberaal.

 

Als u vragen heeft, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Mail: ron@lokaalliberaal.nl

Tel: 06-44259225

Hans van Maanen

Hans van Maanen

Raadslid

Hans'Bio

Vanaf kind ben ik bewoner van deze mooie gemeente.
Sinds 2018 is ben ik in de gemeenteraad gekozen en wil ik er vooral zijn voor de bewoners in Stichtse Vecht.
Niets meer en niets minder!
Ik gaat graag de weg op om problemen waar inwoners tegenaan lopen zelf te kunnen zien en voelen.
Besturen met gezonde boeren verstand is mijn motto.
Ik ben beroeps geweest bij het Korps Mariniers en ben voorzitter van de vereniging SVFCU.

Mail: hans@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-013960336

Jos van Nieuwenhoven

Jos van Nieuwenhoven

Raadslid

Jos's Bio

Met ingang van 30 november 2021 heb ik de VVD verlaten en de overstap naar Lokaal Liberaal gemaakt.
Bij de VVD is er geen mogelijkheid om na drie termijnen in de gemeenteraad te hebben gezeten om een verkiesbare plek op de kieslijst in te nemen. De VVD heeft aangegeven geen uitzondering te willen/kunnen maken op dit beleid.
Ik heb aangegeven graag nog een termijn als raadslid door te willen gaan met mijn werkzaamheden voor de inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht.

Naast het raadslidmaatschap heb ik mij jarenlang op verschillende manieren ingezet voor de samenleving.
Van 1999 tot 2009 was ik voorzitter van de wijkcommissie Zwanenkamp en mede-oprichter van het eerste signaleringsteam in Stichtse Vecht.  In de wijkcommissie heb ik mij intensief bezig gehouden met het traject verganging hoogspanningsmasten, verbreden van de A2 en het geluidsscherm, de komst van de fietsbrug en de ontwikkelingen in Wijkpark Maarssenbroek.

Op dit moment ben ik voorzitter van het comité 4 en 5 mei Maarssen & Tienhoven en ben ik vrijwilliger bij Maarssen On Ice en De Vechtse Vaarparade.

Mail: jos@lokaalliberaal.nl

Frank Venus

Frank Venus

Raadslid

Frank's Bio

Ik ben nu ruim 40 jaar actief in ons familiebedrijf. Politiek is dan niet je eerste prioriteit. Maar het bedrijfsleven moet ook met de politiek kunnen communiceren. Ik ben van mening dat we in een gemeente meer begrip kunnen kweken, als meer ondernemers ook actiever met de politiek bezig gaan. Natuurlijk moet ik als ondernemer ontzettend oppassen met belangenverstrengeling. Voor mij is dat zeker als het gaat over mijn kennis van de afval- en asbestproblematiek. Toch heb Ik de handschoen van Lokaal Liberaal opgepakt, en vertrouw dat ik met mijn kennis en ervaring een steentje bij kan dragen. Ik kan een gesprekspartner en vertegenwoordiger zijn voor de ondernemers uit onze gemeente. Ik geloof in visie, luister eerst, en spreek de taal.

E-mail: frankv@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-51568521

 

 

Olaf Morel

Olaf Morel

Raadslid

Olaf's Bio

Ik ben Olaf Morel en woon al ruim 15 jaar met mijn gezin in Vreeland. Ik heb 3 kinderen Joeke, Flynn en Xavie in de leeftijden van 12 en 9 jaar. Ik heb veel plezier in het organiseren van allerlei activiteiten in het dorp.
Zo ben ik al jarenlang actief geweest als voorzitter van het Oranjecomité en houd ik me nu bezig met de huttenbouw week in Vreeland. In het weekend ben ik coach van het voetbalteam van mijn zoon en stap ik graag op mijn fiets om onze mooie omgeving te verkennen.
Ik werk bij de gemeente Den Haag. Hier zet ik me in om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Als raadslid voor Lokaal liberaal wil ik mij inzetten voor het sociaal domein met als specialisatie; werk en inkomen. Met samenwerken, lekker eten en drinken, netwerken, luisteren, betrokkenheid tonen en doen, wil ik me inzetten voor de bewoners van Stichtse Vecht.

E-mail: olaf@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-52680712

Kenneth de Boer

Kenneth de Boer

Commissielid

Kenneth's Bio

Sinds oktober 2021 ben ik commissielid bij de fractie van Lokaal Liberaal.
In mijn voormalige woonplaats Utrecht was ik actief als commissielid bij de fractie van Stadsbelangen. Een lokale partij die zich inzet om in duidelijke taal de plannen onder de inwoners te brengen die vindt dat het geld moet besteed worden aan projecten die het woon en werkklimaat in Utrecht vergroten.
Na mijn verhuizing van Utrecht naar Stichtse Vecht zocht ik een partij die aansloot bij mijn politieke opvattingen en na het bestuderen van diverse verkiezingsprogramma’s sloot Lokaal Liberaal naadloos aan bij mijn opvattingen.

Mail: Kenneth@lokaalliberaal.nl
Tel: 06- 343 441 20

Lotje van Nimmerdor

Lotje van Nimmerdor

Steunfractielid

Lotje's Bio

Sinds november 2021 lid van de fractie Lokaal Liberal

Tessa Overdijkink

Tessa Overdijkink

Steunfractielid

Tessa's Bio

Ik ben Tessa Overdijkink, 47 jaar oud.
Ik woon met mijn gezin in Maarssen.
Met veel plezier werk ik als vrijwilligster op school , bij de KNGF geleidehonden en als mantelzorgster.
Bij Lokaal Liberaal hoop ik samen met de bewoners van Stichtse Vecht te werken aan een steeds beter woon, leef en werkomgeving.
Mail: Tessa@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-83443898

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven