Voorrangssituatie Diependaalsedijk/Nassaustraat

Vanavond heeft Lokaal Liberaal aandacht gevraagt voor de situatie op deze kruising. Hier is enige tijd geleden de voorrangssituatie gewijzigd. Vooral voor kinderen, ouderen en eigenlijk alle fietsers is hier een onveilige situatie.  Helaas vinden de partijen D66, Streekbelangen, VVD, CDA, CU-SGP en half Groenlinks dat de wethouder hier eerst …

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

Op 24 maart is er de presentatie geweest van het haalbaarheidsonderzoek inzake de nieuwbouwlocatie voor Palet Troelstrastraat en Palet Bolenstein. In de raad van 27 mei 2014 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op Daalsehoek maar ook op andere locaties. Denk hierbij aan de huidige …

Situatie Huis ten Boschstraat (update)

We hebben vragen gesteld aan het college over de situatie rond de Huis ten Boschstraat in Maarssen. Daarbij hebben we een interpellatie-debat aangevraagd, voor de gemeenteraad. Dit middel wordt gebruikt voor zeer urgente vraagstukken, die geen uitstel dulden. Naar aanleiding van onze vragen voorafgaand aan de raadsvergadering én de vragen die we …

Terug naar boven