Drukke inloop Daalsehoek

Nu de plannen voor nieuwbouw Wereldkidz Palet weggeschoven zijn, is het nu de vraag: Wat wel te doen met De Daalsehoek? De gemeente had voor deze vraag een inloopavond belegd in de Daalsehoek.

Het werd een drukke inloopavond, want ook hier zijn de inwoners zeer betrokken bij hun leefomgeving. De gemeente stelde dat er geen plannen zijn, alleen een plan gebied. De stelling van wethouder Živković-Laurenta werd al snel genuanceerd naar:
“Er zijn wel plannen voor woningbouw, maar nog niets is concreet.”

De aanwezigen lieten duidelijk blijken met welke issues de projectleieder aan de slag kan. Enkele van deze issues zijn: Veiligheid voor de schoolkinderen, verkeersituatie onder controle, Oude Maarssenveensevaart autoluw en geen hoogbouw pal naast de huidige laagbouw. Verder werd er gevraagd om meer sociale woningbouw en betaalbare eengezinswoningen. Of er ook plek komt voor verenigingen in het nieuwe plan en de vlinderroute werd gememoreerd.

De gemeente zal een verslag maken van de avond en deze onder de inwoners verspreiden. Er is afgesproken dat de gemeente pro-actief de inwoners gaat benaderen om het proces zo helder mogelijk te houden. De prognose is, dat eind 2018 het project geheel zal zijn afgerond.

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

Terug naar boven