Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

IMG_9886Op 24 maart is er de presentatie geweest van het haalbaarheidsonderzoek inzake de nieuwbouwlocatie voor Palet Troelstrastraat en Palet Bolenstein.

In de raad van 27 mei 2014 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op Daalsehoek maar ook op andere locaties. Denk hierbij aan de huidige locaties Troelstrastraat en Bolensteinsestraat. Niet alleen de locaties, maar ook op de gevolgen voor de verkeersstromen werden onder de loep genomen.
Daarnaast was de inbreng van het bestuur van Wereldkidz, schoolbestuur en de ouderraad een zwaarwegende factor.

Uit onderzoek blijkt dat de Bolensteinlocatie als meest haalbare locatie uit de bus komt.

Nalezen:
Haalbaarheidsonderzoek_SV_definitief.pdf

Terug naar boven