Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

Op 24 maart is er de presentatie geweest van het haalbaarheidsonderzoek inzake de nieuwbouwlocatie voor Palet Troelstrastraat en Palet Bolenstein. In de raad van 27 mei 2014 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op Daalsehoek maar ook op andere locaties. Denk hierbij aan de huidige …

Terug naar boven