Situatie Huis ten Boschstraat (update)

We hebben vragen gesteld aan het college over de situatie rond de Huis ten Boschstraat in Maarssen. Daarbij hebben we een interpellatie-debat aangevraagd, voor de gemeenteraad. Dit middel wordt gebruikt voor zeer urgente vraagstukken, die geen uitstel dulden.

Naar aanleiding van onze vragen voorafgaand aan de raadsvergadering én de vragen die we tijdens het interpellatiedebat gesteld hebben is de wethouder teruggekomen van zijn plan om fietsers onbeschermd over de Huis ten Boschstraat te laten rijden. Andere fracties, die dit probleem nog niet hadden onderkend, werden wakker geschud. Een raadsmeerderheid was ervan overtuigd dat dit zo niet kon.

Lokaal Liberaal heeft direct in de raadsvergadering, waar de wethouder het stilleggen van de werkzaamheden aankondigde, aangedrongen op een snelle openstelling van de weg. Inmiddels is de weg in één richting weer opengesteld voor verkeer. (En inmiddels weer dicht ivm snelheid van het werk)

htb1htb3
Maandag 6 oktober heeft er een raadscommissie plaats gevonden waarin een aantal raadsleden samen met de wethouder hebben gekeken hoe hij zijn plannen moet veranderen.

De fractie van Lokaal Liberaal is blij dat deze raadscommissie tot een bevredigende oplossing voor de Huis ten Boschstraat heeft geleid.

Het komt er op neer dat er aan beide zijden van de Huis Ten Boschstraat een fietspad van 1.90 meter breed komt, gescheiden door hoogteverschil en ribbels, eventueel uitgebreid met een hekje. Dat was en is ons uitgangspunt en we zijn blij dat dit compromisvoorstel, dat is gedaan door Lokaal Liberaal, is aanvaard als de oplossing voor de ontstane situatie.

De komende dagen cq. weken zal in het teken staan van de uitwerking van dit nieuwe plan. Als daar meer nieuws over te melden is hoort u dit van ons.

Tot slot bedanken we de wethouder voor zijn constructieve houding om samen met ons en andere fracties tot een oplossing te komen.

Facebookpagina https://www.facebook.com/GroepFrankVanLiempdtLokaalLiberaal
Twitter: https://twitter.com/gfvlloklib

RTV Stichtsevecht:htb2
http://www.rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/15690/heroverweging-ontwerp-huis-ten-boschstraat/
http://www.rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/15820/ontwerp-inrichting-huis-ten-boschtraat-aangepast/

VARnws 9 oktober 2014:
VAR 9 oktober 2014

Terug naar boven