Gemeenteraad voor behoud van de toerit naar de N230 (Maarssenbroekse Slag)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2020 kon de gemeenteraad zich definitief uitspreken over het voorstel van het college om de oprit naar de N230 te onttrekken zodat deze weg plaats kan maken voor de bouw van de nieuwe wijk Haagstede. De fractie van Lokaal Liberaal is altijd een groot …

Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen. Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen. In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit. Hiervoor al had Lokaal …

Praktisch verkeersexamen, wie is er niet groot mee geworden

Het verkeers examen, wie is er niet groot mee geworden? Voor scholen wordt dit ‘boven schools’ georganiseerd. Lokaal Liberaal is ter ore gekomen dat de organisatie is gestopt en er geen opvolging is. Voor ons is het niet uitvoeren van de examens een no-go. Daarom hebben we het college d.m.v. …

Voorrangssituatie Diependaalsedijk/Nassaustraat

Vanavond heeft Lokaal Liberaal aandacht gevraagt voor de situatie op deze kruising. Hier is enige tijd geleden de voorrangssituatie gewijzigd. Vooral voor kinderen, ouderen en eigenlijk alle fietsers is hier een onveilige situatie.  Helaas vinden de partijen D66, Streekbelangen, VVD, CDA, CU-SGP en half Groenlinks dat de wethouder hier eerst …

Terug naar boven