Gemeenteraad voor behoud van de toerit naar de N230 (Maarssenbroekse Slag)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2020 kon de gemeenteraad zich definitief uitspreken over het voorstel van het college om de oprit naar de N230 te onttrekken zodat deze weg plaats kan maken voor de bouw van de nieuwe wijk Haagstede.

De fractie van Lokaal Liberaal is altijd een groot tegenstander van dit voorstel geweest. De toename van verkeer in combinatie met de nog te ontwikkelen woningbouw zoals Planetenbaan, Bisonspoor en Het Kwadrant maakt dat de fractie zich zorgen maakt over de verkeersdoorstroming in de toch al zo drukke kern van Maarssenbroek. Door een oprit naar de N230/A2 te onttrekken zal deze verkeersintensiteit alleen meer toenemen wat tot files en opstoppingen zal leiden.  Deze weg kan alleen onttrokken worden,  wat de fractie Lokaal Liberaal betreft, als er een alternatieve oprit is gerealiseerd. Een alternatief zoals dit ook in het bestemmingsplan Haagstede is vastgelegd. 

De omwonenden hebben ook heel terecht hun zorgen bij de gemeenteraad neergelegd en vrezen voor veel verkeersopstoppingen, geluidsoverlast en forse toename van fijn- en ultrafijnstof. 
Nadat Lokaal Liberaal zich in de commissievergadering al duidelijk had uitgesproken tegen het voorstel van het college te zijn, was gisterenavond dan het moment dat er een definitief besluit genomen moest worden door de gemeenteraad. 
Met een grote meerderheid (31 stemmen tegen en 1 voor) is daarmee de beslissing gevallen dat de weg niet onttrokken zal worden en daarmee de oprit naar de N230 behouden zal blijven.

Daarbij heeft Lokaal Liberaal met een groot aantal partijen een motie ingediend waarbij zij het college opdragen om een aantal maatregelen te treffen zodat de omwonenden ook in de toekomst een prettig woon- en leefklimaat kunnen behouden.  Want ondanks dat de oprit naar de N230 behouden blijft zal de verkeerstoename behoorlijk zijn met de realisatie van de nieuw te bouwen woningen in Bisonspoor en op de Plantenbaan. 

Geluidswerende schermen en het optimaliseren van verkeerdoorstroming zijn hier essentiële onderdelen voor. Daarnaast roepen wij het college op om met de provincie aan tafel te gaan zitten om te kijken naar mogelijkheden voor een alternatieve oprit naar de N230.  De motie roept daarnaast ook op om alle stappen in goed overleg met de omwonenden te doen.  
De raad wil dit najaar geïnformeerd worden over de uitkomsten van de motie. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven