Situatie Huis ten Boschstraat

1937493_888238644536768_3068976668752357144_nOp dit moment wordt de Huis ten Boschstraat in Maarssen opnieuw ingericht. Wij hebben vragen gesteld over deze nieuwe inrichting aan het college. De antwoorden waren dermate alarmerend, dat wij hebben moeten besluiten direct actie te ondernemen.
In de Gemeenteraadsvergadering van aanstaande dinsdag 30 september willen we de verantwoordelijk wethouder middels een interpellatiedebat aanzetten de plannen zoals die er nu liggen, drastisch aan te passen.

Lokaal Liberaal wil dat de veiligheid van schoolgaande jeugd geborgd wordt door de fietsstroken fysiek gescheiden te houden van de hoofdrijbaan, zoals ook nu het geval is. De voorliggende plannen, waarin de fietsstrook als suggestiestrook wordt opgenomen op het baanvak, leiden naar ons inzicht tot het transformeren van een veilige weg naar een onveilige weg. Dit kan nooit de bedoeling zijn.1280X720img-high14110317518124

 

 

 

 

 
Foto: RTV Stichtsevecht

We nodigen jullie hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op 30 september aanstaande. Aanvangstijdstip is 19.30 uur.
Mocht je willen inspreken, dan kan dat. Stuur hiervoor een mail aan griffie@stichtsevecht.nl, uiterlijk maandag 12.00 uur.

Hieronder staan de vragen zoals gesteld aan het college en de antwoorden die we daar op kregen aan. Ook is bijgevoegd het verzoek tot het houden van een interpellatiedebat.

==============================================================

Vraag 1
Kunt u ons nog eens uitleggen waarom de werkzaamheden maanden in beslag nemen?
Antwoord: De werkzaamheden aan de Huis ten Boschstraat worden gefaseerd uitgevoerd. Het college heeft gekozen om de werkzaamheden over een langere periode uit te spreiden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hoewel de duur van de werkzaamheden langer is, is de overlast minder hevig. Totale afsluiting is afgewezen door de hulpdiensten.

Vraag 2
Gaat u de voorsorteermogelijkheid bij de Huis ten Boschstraat weer herstellen?
Antwoord: Het college gaat de voorsorteermogelijkheid in de Huis ten Boschstraat niet herstellen. Het aantal ‘linksaf bewegingen’ naar de Thorbeckelaan is minimaal ten opzichte van de doorgaande route over de Huis ten Boschstraat. Afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer dient zoveel mogelijk plaats te vinden via de hoofdwegenstructuur.

Vraag 3
Wij begrepen dat u ook groenvoorziening aan gaat brengen naast de muur van de woonwijk Witte van Scholten. Klopt dit?
Antwoord: De herinrichting van de Huis ten Boschstraat wordt integraal aangepakt. Ook de groenvoorziening wordt in dit plan meegenomen. Het klopt dat er extra groen langs de muur van de wijk Witte van Scholten wordt aangelegd.

Vraag 4
Wij nemen aan dat u voor deze groenvoorziening er toch niet aan denkt om de weg te versmallen en zo een gezonde doorstroom van verkeer in gevaar brengt?
Antwoord: De Huis ten Boschstraat wordt zo heringericht dat de fietsers op rode fietssuggestiestroken langs de rijbaan komen te fietsen. De huidige fietspaden verdwijnen. Aan de kant van de muur komt hierdoor extra ruimte voor groen. Aan de andere zijde wordt deze vrijgekomen ruimte benut voor parkeren. Het wegprofiel wordt niet versmald voor deze groenvoorziening.

Vraag 5
Ziet u nog mogelijkheid om de duur van de overlast te verkorten?
Antwoord: De planning van de werkzaamheden is realistisch ingeschat. Vooraf kunnen we niet aangeven of de werkzaamheden eerder gereed zijn.

=======================================================

Verzoek tot interpellatie raad 30—9 

Op dit moment worden er werkzaamheden verricht bij de Huis ten Boschstraat te Maarssen, onze fractie heeft daar een aantal schriftelijke vragen over gesteld. Wij waren verbijsterd dat het college het fietspad, waar dagelijks vele schoolgaande kinderen fietsen, wil verwijderen om struiken en bomen te plaatsen! Dit is ons inzien vragen om ellende. U stuurt schoolgaande kinderen van een relatief veilig fietspad de drukke doorgaande route op om tussen de vele auto’s  hun weg te zoeken. De afgelopen week hebben wij als fractie heel veel verontruste telefoontjes en mails gehad van inwoners en scholen.” Knettergek”  is het meest gehoorde woord over deze werkzaamheden. In een persoonlijk onderhoud met de wethouder gaf hij aan dat het de schuld van de raad is……immers de raad wil 30km   dus dan moet het college het ook zo inrichten….

Deze uitspraak kunnen wij totaal niet plaatsen, dan zou het op alle plaatsen waar het aangegeven is in deze gemeente om 30km te rijden ook zo ingericht moeten zijn? Dat is dus feitelijk niet juist , op vele plaatsen heeft het college dit niet gedaan. Waarom dan koste wat kost  hier wel?

Ook in het verleden hebben we vaak de voorsorteermogelijkheid op deze weg teruggevraagd. Immers het verkeer staat nu wel heel vaak vast als een auto het dorp in wil. Er zou een rotonde komen en nu blijkt dat er niets komt..

De reden van de struiken is ons ook onduidelijk…  waar dient deze enorme muur eigenlijk voor?

Het plaatsen van extra parkeerplaatsen geeft bewegingen van auto’s die weer een additioneel gevaar opleveren voor de fietsende jeugd.

Gekoppeld aan dit interpellatie debat komt een motie waarin we het fietspad weer terugvragen en hierover vragen wij hoofdelijke stemming. Het mag niet zo zijn dat we onze schoolgaande jeugd van een relatief veilige situatie in een gevaarlijke storten.

Terug naar boven