Lokaal Liberaal ongerust over traject OVVO

Logo_OVVODrie maanden geleden heeft het bestuur van OVVO een rondje langs de politieke velden gemaakt.

Hierin informeerden zij ons over de situatie omtrent de sporthal.

Samen met de gemeente werkt OVVO al meer dan een jaar aan een oplossing voor de toekomstige exploitatie van de sporthal. De gesprekken gaan nu over het overnemen van de sporthal door de gemeente, met OVVO als hoofdhuurder. Hiervoor heeft OVVO inmiddels haar visie bij de gemeente neergelegd.

Uiteindelijk zal de datum van 30-06-2016 gehaald moeten worden als overdrachtsmoment. Lokaal Liberaal begint zich nu ernstig zorgen te maken over het tempo dat de wethouder aanhoudt.

Hierover hebben we nu vragen gesteld aan het college, om meer duidelijkheid voor de raad, en belangrijker: meer duidelijkheid naar OVVO te krijgen.

Deze vragen gaan over de huidige stand van zaken en voortgangsrapportages. Maar de belangrijkste vraag is of de wethouder kan garanderen dat er een oplossing voor OVVO komt.

Een oplossing, zodat er op 30-06-2016 een overdracht kan plaatsvinden, en dat OVVO verder kan bouwen aan de toekomst.

vragen-traject-OVVO
Terug naar boven