Plan Harmonie Maarssen

Het college heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd voor het Harmonieplein en omliggende ruimte.
De fractie van Lokaal Liberaal en haar achterban worstelt nog steeds met dit stedenbouwkundig plan.
Het plan heeft dan wel de naam ‘Harmonieplein’ maar het lijkt meer te gaan over het neerzetten van een woonwijk.
De wensen uit het DorpsOntwikelingsPlan waren juist: het ontwikkelen en verlevendigen van het plein zelf.

In de afgelopen commissie hebben we verschillende punten over het plan aangedragen.
Dit waren o.a.:
– De parkeerproblematiek.
– De zonnestudie voor de horeca en de overlast van de bouwduur van het project.
– De hoogte van de bebouwing, gelukkig op veel fronten nu minder hoog.
– De cijfers achter de gewijzigde grondexploitatie.
– Wat is nu het plan achter de brandweerkazerne?
– Waar gaat het theaterfunctie naartoe en kunnen we nog enige dorpse evenementen houden?

Maar bovenal:
Doet dit plan voldoende recht aan de wensen van de inwoners van Maarssen?
Door de gemeente is na een participatietrajecteen Dorpsontwikkelingsplan en uitvoeringsplan opgesteld.
En deze is vastgesteld door de raad.

De stedenbouwkundige denkt dat het plein een soort Kerkbrink van Breukelen wordt.
Wij zien echter,op de schetsen, mooie en diverse bebouwing.
Maar moet je het zo volbouwen?

Lokaal Liberaal ziet hier bijna een woonwijk komen en daarna pas een upgrade van het plein.
Het DOP rept niet expliciet over extra woningen, maar gebruikt wel de woorden:
“groen, ruimte, ontmoetingsplek”

Er is veel geschaaft aan het plan, maar is het voldoende?
Hoe kunnen we nu echt een plein creeeren voor de inwoners met een krappe opbrengst.
Als je nog meer gaat veranderen moet er geld bij.
Is de wethouder bereid tegen extra investeringen nog meer tegemoet te komen aan de wensen van inwoners?
Hebben we dat voor de inwoners over?
Lokaal Liberaal wil daar wel over nadenken,
we kunnen met zijn allen een keuze maken daarvoor.

 

Terug naar boven