Lokaal Liberaal beproeft 100-100-100 op besparing en uitvoerbaarheid.

Persbericht 16-02-2017
Lokaal Liberaal levert eerste raadslid dat meedoet aan 100-100-100

Op 15 februari heeft Bas Verwaaijen namens Lokaal Liberaal zich, als eerste raadslid van de gemeente Stichtse Vecht, aangemeld voor de actie 100-100-100.

Met de actie 100-100-100 gaan 100 huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht gedurende 100 dagen 100% afval scheiden. Het doel van de actie is aantonen dat betere afvalscheiding leidt tot minder restafval en (dus) lagere kosten.

Werkbare oplossing?
Verwaaijen over de motivatie om mee te doen aan deze actie: “Afval scheiden is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. In plaats van alles in één restafvalbak te gooien, verdeel je je afval. Het is een kleine moeite het gescheiden te houden. De achterliggende gedachte is dat gescheiden aanlevering leidt tot lagere verwerkingskosten voor het afval, het hoeft immers niet meer achteraf gescheiden te worden. Dat scheelt dus geld. Lokaal Liberaal wil dat dit voordeel bij de inwoners terecht komt in de vorm van lagere afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is immers bedoeld om de kosten voor het verwerken van afval te betalen, en lagere kosten moet dus leiden tot een lagere heffing. Door actief mee te doen aan deze proef willen we bekijken of de kosten inderdaad dalen en of dit een werkbare oplossing is voor onze inwoners.”

Oud papier
Specifiek ten aanzien van oud papier wil Lokaal Liberaal benadrukken dat het scheiden van oud papier uit het restafval nog een ander doel dient. “Niet alleen dalen de kosten van de verwerking van het restafval, maar de verenigingen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, de muziekvereniging of  Scouting hebben er baat bij. Zij krijgen (een deel van) de opbrengst van het aantal kilo’s papier dat zij ophalen. Dit doen ze ofwel met een zeecontainer die periodiek geplaatst wordt ofwel ze lopen een of meer rondes achter de vrachtwagen aan om papierkliko’s te legen.”

De opbrengst van iedere kilo correct gescheiden papier komt daarmee dus terecht bij het lokale verenigingsleven. “Lokaal Liberaal draagt het verenigingsleven een warm hart toe en steunt dus ook dit initiatief ten aanzien van het oud papier.”

 

Terug naar boven