Klankbordgroep Daalsehoek

 

Afgelopen donderdag was er een klankbordgroep bijeenkomst in De Pionier in Maarssen-dorp voor de presentatie van de stedenbouwkundige randvoorwaarden Daalsehoek.

Lokaal Liberaal was als toehoorder aanwezig.

Na de presentatie werden de vragen van alle aanwezige inwoners die uit alle richtingen rondom de Daalsehoek vertegenwoordigd waren. Met name angst voor geluidsoverlast van het schoolplein en de verkeersdruk op het toch al zeer drukke punt baart zorgen.

Alle vragen werden goed gehoord en er werd echt meegedacht met de inwoners om het voor iedereen zo positief mogelijk te maken om de gymzaal, de school en de woningen zo optimaal te positioneren. Wij vinden het fijn te zien dat bewoners zo participatief mee te horen denken en met name ook dat er goed naar hun vragen en zorgen geluisterd wordt. Wij blijven het project Daalshoek aandachtig volgen.

Terug naar boven