Herstart ontwikkeling Daalse Hoek

De Daalse Hoek is nog steeds een onbebouwd terrein. Na een aantal jaar van plannen, nogmaals plannen, geluidsrapporten en daarna stilte, komt er straks weer beweging. Onlangs is er namelijk een nieuwe projectleider aangesteld voor het project ‘De Daalse Hoek’.
Dit terrein staat nu al sinds 2015 op de politieke agenda. Het plan uit 2018 is door het toenmalige college ingetrokken vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak. Er zou o.a. nieuwbouw voor KBS De Pionier en woningen komen.

Op de gemeente site is nu te lezen: “Inmiddels heeft de gemeenteraad in september 2020 besloten om KBS De pionier een onderwijslocatie toe te wijzen op de nieuwbouwlocatie Zuilense Vecht. Het betekent dat de nieuw te bouwen school op Daalse Hoek kleiner kan worden wat effect heeft op het stedenbouwkundige plan. Ook worden er woningen in het middensegment aan het woningbouwprogramma toegevoegd.”

Een woningmix* naar behoefte juichen we toe, het vernieuwen van het schoolcomplex ook. De plannen van 2018 waren gebaseerd op een schoolplein welke was ingesloten door de bestaande hoogbouw en het nieuw te bouwen complex. Lokaal Liberaal vindt, samen met de direct omwonenden, dat de nieuwe plannen van begin af aan een haalbare opzet moeten hebben.

De onderzoeken over het geluid hebben aangetoond dat een ‘ingesloten’ schoolplein geen kans van slagen heeft. Wat volgens Lokaal Liberaal wel kans heeft zijn de eventuele  scenario’s:
– Bouwen op het terrein van Daalse Hoek aan een nieuw, kleiner complex met een  schoolplein waarbij het geluid weg kan. 
óf
– Nieuwbouw/renovatie van de Pionier op de huidige plek van de school.

In beide gevallen kan de rest van het gebied gebruikt worden voor passende woningen, faciliteiten en buitenruimte.  Waarbij ook aandacht moet zijn aan het Kiss en Ride principe bij school en aan de parkeerplekken voor bewoners en de gebruikers van de faciliteiten.  Samen met de klankbordgroep van direct omwonenden zullen we ook dit traject weer goed blijven volgen.

 


VARNWS 17 februari 2022

* Aan het bestaande plan: “Nieuwbouw KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderopvang, 21 appartementen in de sociale huur sector, 6 twee-onder-één kap woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte”, wordt nu ook woningen in het midden segment toegevoegd.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven