Gemeenteraad voor behoud van de toerit naar de N230 (Maarssenbroekse Slag)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2020 kon de gemeenteraad zich definitief uitspreken over het voorstel van het college om de oprit naar de N230 te onttrekken zodat deze weg plaats kan maken voor de bouw van de nieuwe wijk Haagstede. De fractie van Lokaal Liberaal is altijd een groot …

Lokaal Liberaal levert weer wethouder aan college Stichtse Vecht.

  Na de motie van maanden geleden waarbij opgeroepen werd dat er weer een meerderheid coalitie gevormd moest worden, werd Lokaal Liberaal uitgenodigd om op gesprek te komen. De ontstane situatie was op z’n minst roerig en opmerkelijk te noemen. In een één en dezelfde periode is onze wethouder opgestapt, …

Addendum College Werkprogramma aangenomen. Lokaal Liberaal weer in de coalitie.

Lokaal Liberaal maakt sinds 7 juli deel uit van de coalitie in Stichtse Vecht. Daar waar deze gemeente al de nodige uitdagingen kent, staan wij nu met de huidige situatie van de coronacrisis voor een nog grotere uitdaging.Enerzijds hebben we geen idee wat deze crisis voor gevolgen zal hebben en …

Stichtse Vecht kiest voor stevige meerderheidscoalitie

Lokaal Liberaal gaat samen met de VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie vormen in de gemeente Stichtse Vecht. Gesprekken in de afgelopen weken onder leiding van formateurTjapko Poppens hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen. De coalitiepartijen gaan zich de laatste twee jaar van deze periode …

Terug naar boven