Stichtse Vecht kiest voor stevige meerderheidscoalitie

Lokaal Liberaal gaat samen met de VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie vormen in de gemeente Stichtse Vecht.
Gesprekken in de afgelopen weken onder leiding van formateur
Tjapko Poppens hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen.

De coalitiepartijen gaan zich de laatste twee jaar van deze periode nadrukkelijk richten op de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte, speeltuinen, het verbeteren van de dienstverlening
aan inwoners (op onder meer ruimtelijke ontwikkeling). Ook gaat deze coalitie zich inzetten voor het optimaliseren van de processen rondom bouwprojecten. Bij inwoners is een grote behoefte aan betaalbare woningen.
Samen met de inwoners wordt gekeken hoe bouwplannen beter en
sneller gerealiseerd kunnen worden om in deze woningbehoefte te kunnen voorzien. Voor het realiseren van de duurzaamheidsambities wordt een realistischer tijdschema gehanteerd.
De coalitie heeft alvast 2 miljoen euro gereserveerd om de eerste effecten van de coronacrisis op te vangen.

Het Collegewerkprogramma wordt op een aantal onderdelen gewijzigd waardoor VVD, Lokaal Liberaal, CDA en PvdA het programma volledig kunnen ondersteunen. De partijen blijven de samenwerking met alle raadsfracties zoeken.

Wethouderskandidaat
Lokaal Liberaal heeft Frank van Liempdt naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Eind 2018 stapte hij op als wethouder. Over de toenmalige situatie hebben de partijen goede
gesprekken gevoerd en is er geflecteerd op de gebeurtenis.
Er is vertrouwen dat er een nieuwe start gemaakt kan worden met alle vier de partijen.

Hier leest u het adendum met daarin de wijzigingen in het College Werkprogramma 

Terug naar boven