Addendum College Werkprogramma aangenomen. Lokaal Liberaal weer in de coalitie.

Lokaal Liberaal maakt sinds 7 juli deel uit van de coalitie in Stichtse Vecht.

Daar waar deze gemeente al de nodige uitdagingen kent, staan wij nu met de huidige situatie van de coronacrisis voor een nog grotere uitdaging.
Enerzijds hebben we geen idee wat deze crisis voor gevolgen zal hebben en tergelijkertijd staan we voor hele belangrijke opgaven.

Lokaal Liberaal is met geheel open vizier en met een realistisch beeld op uitnodiging aan de onderhandelingstafel gaan zitten.

Hier was het kijken of we met elkaar de verantwoordelijkheid kunnen oppakken door kritisch en realistisch te kijken naar de vraagstukken die voorliggen.
Met gepaste trots kijken we naar de aanpassingen die Lokaal Liberaal heeft bereikt.

Enkele punten hiervan zijn:

Onderhoud van de openbare ruimte en spelen
Lokaal Liberaal is blij dat er extra budget beschikbaar gesteld wordt om deze zaken doeltreffend en effectief aan te pakken en zo snel kwaliteitsverbetering te realiseren in de korte periode die voor ons ligt. Speelplekken in Stichtse Vecht moeten veilig en verantwoord zijn. Middels afspraken met de coalitiepartijen kan de uitrol alsnog plaats vinden waarbij er vastgehouden kan worden aan de oorspronkelijke plannen.

Dierenwelzijn
Een belangrijk onderdeel van onze groene waterrijke gemeente zijn wilde dieren.
Op dit moment heeft de dierenambulance de opdracht om uitsluitend de wettelijke taken uit te voeren voor de dieren die een eigenaar hebben. Wilde dieren maken hier nu geen onderdeel van uit.  De fractie van Lokaal Liberaal is van mening dat we voor alle dieren goed moeten zorgen. Met een extra bijdrage per jaar die nu beschikbaar komt voor de komende twee jaar, kunnen ook deze dieren worden opgevangen.


Kinderboerderijen
De fractie van Lokaal Liberaal heeft al eerder haar zorgen geuit over het voortbestaan van de kinderboerderijen/ dierenweide in Stichtse Vecht. De afgelopen jaren kunnen deze kinderboerderijen het steeds moeilijker het hoofd boven water houden, ondanks dat zij zich onvermoeibaar inspannen om extra inkomsten te genereren. Voor deze kinderboerderijen zal er bij de begroting van 2021 financiële middelen vrijkomen om hen een steuntje in de rug te geven.

De Mantelzorgwaardering
De coronacrisis heeft op iedereen enorme uitwerking gehad. Maar de inwoners die ook nog een belangrijke taak als mantelzorger hebben kregen het extra hard voor de kiezen.
Daar waar zorg in sommige gevallen wegviel, werden deze taken direct een verlengstuk van de mantelzorgers. Nadat het mantelzorgcompliment eerder is afgeschaft en dit leidde tot grote maatschappelijk onrust is Lokaal Liberaal van mening dat wij deze vrijwillige inzet niet zomaar ongemoeid kunnen laten.  Daarbij willen we ook onze lokale ondernemers blijven steunen. De combinatie van een mantelzorgvoucher welke te besteden is bij onze lokale ondernemers zijn dan ook twee vliegen in één klap.  Zoals de aanpassing ook aangeeft, willen wij er wel echt op aandringen de uitvoeringskosten hiervan zo laag mogelijk te blijven om zo optimaal mogelijk de waardering bij de mantelzorger en de ondernemer terecht te laten komen.


We kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Terug naar boven