Addendum College Werkprogramma aangenomen. Lokaal Liberaal weer in de coalitie.

Lokaal Liberaal maakt sinds 7 juli deel uit van de coalitie in Stichtse Vecht. Daar waar deze gemeente al de nodige uitdagingen kent, staan wij nu met de huidige situatie van de coronacrisis voor een nog grotere uitdaging.Enerzijds hebben we geen idee wat deze crisis voor gevolgen zal hebben en …

Stichtse Vecht kiest voor stevige meerderheidscoalitie

Lokaal Liberaal gaat samen met de VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie vormen in de gemeente Stichtse Vecht. Gesprekken in de afgelopen weken onder leiding van formateurTjapko Poppens hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen. De coalitiepartijen gaan zich de laatste twee jaar van deze periode …

Lokaal Liberaal aan de onderhandelingstafel bij mogelijke verbreding Coalitie Stichtse Vecht

Afgelopen vrijdag 24 april 2020 heeft formateur Tjapko Poppens zijn bevindingen bekend gemaakt naar aanleiding van de door hem gevoerde gesprekken ten behoeve van de verbreding van de huidige coalitie. In dit rapport van bevindingen is het duidelijk dat Lokaal Liberaal is genoemd als de meest voor de hand liggende …

Motie Lokaal Liberaal samen trap-op-trap-af unaniem aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2020 heeft Lokaal Liberaal de motie “Samen trap-op-trap-af ingediend. Na een korte beraadslaging bij het vaststellen van de agenda werd al snel duidelijk dat deze motie niet in een commissie besproken hoeft te worden, maar deze bijna als hamerstuk door de raad kon worden behandeld. …

Een moskee op de Planetenbaan?

Lokaal Liberaal heeft mondelinge vragen gesteld over de vestiging van een Islamistisch centrum (Moskee?) op de planetenbaan 100 in Maarssen. De wethouder gaf tijdens de beantwoording aan dat het hier niet om een gebedshuis zou gaan en dat om de maatschappelijke functie een omgevingsvergunning kan worden verleend. (voor een periode …