Sinterklaas bestaat!

In de raadsvergadering van 11 november stond de septembercirculaire op het programma. Een lang woord voor: Er komt tussentijds geld beschikbaar vanuit het Rijk, en/of eerder gedane prognoses voor latere jaren worden bijgesteld. Die bijstelling wordt dan verwerkt in wat we de meerjarenraming noemen. Voor 2021 was er goed nieuws: er zou zo’n 669.000 euro onder aan de streep extra beschikbaar zijn. Bewaren voor de heftige tijden die komen gaan, zou je zeggen.

De oppositie, nota bene onder aanvoering van en dus met steun van twee coalitiepartners (PvdA en CDA), dacht daar heel anders over. Zij speelden maar al te graag voor Sinterklaas door een eerder ingeboekte bezuiniging op het Sociaal Domein voor 2021 te willen terugdraaien. Want er zou anders te veel kapot gemaakt worden, zonder dat objectief was onderzocht wat er dan “kapot zou gaan”.

Voor Lokaal Liberaal een onbegrijpelijke keuze. Bij de vaststelling van de begroting voor 2020 was al afgesproken dat per 2021 en verder er per jaar 660.000 euro bezuinigd moest worden. Dan is het op zijn minst frappant dat er gedurende 2020 niets gedaan lijkt te zijn om de organisaties erop voor te bereiden, terwijl je toch echt een jaar de tijd hebt. En nu in november is het “ineens” een probleem, dat opgelost wordt via de weg van de minste weerstand; er opnieuw geld tegenaan gooien.

Dit terwijl in 2022 er toch eveneens 660.000 euro minder te besteden is ten opzichte van de situatie nu en het er op lijkt dat er dan niet “toevallig” een potje is van 660.000 euro om dat gat te dichten.
Wij hebben de wethouder kritisch bevraagd wat zij dan gedaan heeft in dit jaar om met de partijen te kijken wat er gedaan moest worden om de bezuiniging te kunnen halen. Het antwoord was dat er contact is geweest en gesprekken zijn gevoerd. Voor Lokaal Liberaal is onduidelijk wat dan het resultaat van die inspanning is geweest. Wel gaf de wethouder meermaals aan nu echt de regie te gaan pakken en strakker dit proces te begeleiden

Bij de partijen die het “reparatievoorstel” deden bleef het stil op onze indringend en herhaalde vraag wat zij denken te gaan doen voor 2022 nu ze in een klap geld hebben verbrand zonder echte oplossing. Wij vermoeden wellicht dat ze hopen dat het “ineens” beter gaat, maar voor Lokaal Liberaal is dit een brevet van onvermogen een echte oplossing te bedenken. Immers, bij gelijkblijvende omstandigheden staat dit probleem volgend jaar in november gewoon weer voor de deur.

Het amendement om die 660.000 euro weg te geven haalde het met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen (Lokaal Liberaal en VVD). Lokaal Liberaal en VVD hebben vruchteloos geprobeerd het nota bene door de wethouder voorgestelde compromis om 480.000 euro dan maar terug te geven en 180.000 euro alsnog te bezuinigen, te verdedigen en hier een meerderheid voor te krijgen. De raad besloot in meerderheid echter anders. De tijd zal leren hoe (on)verstandig dit was.

GroenLinks kwam nog met een motie van treurnis tegen verantwoordelijk wethouder Veneklaas. Lokaal Liberaal heeft die motie uiteindelijk niet gesteund. Wij geven de wethouder de kans te laten zien dat het beter kan. De motie haalde het mede door onze tegenstem dan ook niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven