Lokaal Liberaal aan de onderhandelingstafel bij mogelijke verbreding Coalitie Stichtse Vecht

Afgelopen vrijdag 24 april 2020 heeft formateur Tjapko Poppens zijn bevindingen bekend gemaakt naar aanleiding van de door hem gevoerde gesprekken ten behoeve van de verbreding van de huidige coalitie. In dit rapport van bevindingen is het duidelijk dat Lokaal Liberaal is genoemd als de meest voor de hand liggende …

Motie Lokaal Liberaal samen trap-op-trap-af unaniem aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2020 heeft Lokaal Liberaal de motie “Samen trap-op-trap-af ingediend. Na een korte beraadslaging bij het vaststellen van de agenda werd al snel duidelijk dat deze motie niet in een commissie besproken hoeft te worden, maar deze bijna als hamerstuk door de raad kon worden behandeld. …

Een moskee op de Planetenbaan?

Lokaal Liberaal heeft mondelinge vragen gesteld over de vestiging van een Islamistisch centrum (Moskee?) op de planetenbaan 100 in Maarssen. De wethouder gaf tijdens de beantwoording aan dat het hier niet om een gebedshuis zou gaan en dat om de maatschappelijke functie een omgevingsvergunning kan worden verleend. (voor een periode …

Planetenbaan en het Kwadrant; wonen of werken of allebei?

In de commissie Fysiek Domein van 7 januari stond het “Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant” in Maarssenbroek op de agenda. Leefbaarheid door verkeersafwikkeling zwaar onder drukDe fractie van Lokaal  Liberaal heeft daar de nodige op- en aanmerkingen gemaakt op het door het college voorgestelde plan en besluit. …

Verplicht eigen risico blijft vergoed voor minima

Eerder dit jaar sloeg de minima van Stichtse Vecht de schrik om het hart, toen zij te horen kregen dat er een ander Collectieve Ziektekostenverzekering voor de Minima (CZM) zou komen. Reden voor de schrik was dat bij de nieuwe verzekeraar DSW geen afkoopregeling Eigen Risico was af te sluiten.  …

Terug naar boven