Motie Lokaal Liberaal samen trap-op-trap-af unaniem aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2020 heeft Lokaal Liberaal de motie “Samen trap-op-trap-af ingediend. 
Na een korte beraadslaging bij het vaststellen van de agenda werd al snel duidelijk dat deze motie niet in een commissie besproken hoeft te worden, maar deze bijna als hamerstuk door de raad kon worden behandeld.

De behandeling van deze motie kunt u hier terugkijken waarin Ron Druppers een toelichting geeft over deze motie. 

Waar gaat dit nou over? 
Het Rijk heeft minder geld uitgegeven dan dat het begroot had. 
En omdat het Rijk minder heeft uitgegeven zegt men eigenlijk gemeenten.. dan kunt u dat ook. En dat botst met wat wij inwoners beloven in de meerjarenbegroting. 
Wij beloven inwoners dat wij zaken aanpakken, alleen als gemeente dat geld niet krijgt van de Rijksoverheid omdat zij zaken niet uitvoeren en veel geld in de knip houden, heeft dit direct gevolgen voor de gemeente. 

De motie doet een oproep aan het college om het Rijk te verzoeken om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgave waarvoor gemeenten staan;
Daarnaast het Rijk te verzoeken om het trap-op-trap-af systeem te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. Terug naar boven