Gaat het college zich bemoeien met wat de inwoners op tafel hebben staan?

In de nieuwsbrief van de gemeente Stichtse Vecht van afgelopen week (week 10) is het volgende artikel te lezen.

“Vaker een dagje geen vlees of vis eten is een kleine moeite met een enorm positieve impact op mens, dier en milieu. Door geen vlees te eten tijdens de Nationale Week Zonder Vlees is de milieudruk van je voeding namelijk lager. Je bespaart bijvoorbeeld op de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering en watergebruik. Doe je mee tussen 9 en 15 maart? “

Lokaal Liberaal heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen gesteld aan het college.

1. In welke collegevergadering heeft u besloten om vanuit de gemeente dit initiatief van de hippe vegetariër te steunen?

2. Wat zijn de redenen voor het college om deze actie te steunen en uit te dragen richting inwoners?

3. Gaat het gehele college meedoen met dit initiatief?

Lokaal Liberaal vraagt zich af of het een kerntaak is van het college om zicht te bemoeien met wat er op den dis staat bij de inwoners, of dat zij zich wellicht moeten richten op andere belangrijke zaken die voor onze inwoners van meerwaarde kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven