Nog meer vraagtekens bij jongaandevecht.nl

jongaandevechtAl eerder hebben we bericht over de jongerenwebsite van de gemeente:
Vraagtekens bij jongaandevecht.nl

In maart 2015 wisten we al dat de bezoekersaantallen laag waren, de participatie van de jeugd bedroevend was en dat de website onbekend is onder de jeugd.

Op 28 oktober heeft het college het project voor een jaar verlengd. Op vragen van Lokaal Liberaal werd pas het antwoord doorgestuurd nadat het college dit besloten had.

Lokaal Liberaal heeft dit collegebesluit op de agenda laten zetten en dit is besproken tijdens de commissie van 5 januari.

Door de antwoorden op onze vragen en de (tussen)evaluaties, waren vrijwel alle fracties waren het met ons eens, dat de website totaal geen bijdrage aan het lokale jeugdbeleid is.

De wethouder (was Verkroost, daarna Koops en nu opeens Van Dort.) zat met antwoorden verlegen. Waarom het besluit is genomen kon de wethouder ons niet vertellen. Ook van een enquête over naamsbekendheid was haar niets bekend. De wethouder komt snel terug op deze kwestie, ook ons verzoek om alternatieven wordt meegenomen.

Nogmaals: We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. Hier kan een enorme synergie bereikt worden.

 

(Onderstaand zijn .pdf bestanden. Hierin kunt u meerder pagina’s doorbladeren.)

Beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-41-Reglement-van-orde-betreffende-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-Bijlage 45.-Antw.-Techn.-vr.-R.-van-Liempdt-Lokaal-Liberaal-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-20151005 13._Antw._vr._R._van_Liempdt__Lokaal_Liberaal__-_Jong_aan_de_Vecht__website__-_20150309

 

Terug naar boven