Rapport Rekenkamer over Minima beleid

imagesPDVTGYO7In de commissie sociaal domein van 5 januari stond het rapport van de rekenkamer betreffende het minimabeleid op de agenda.

Een mooi helder verslag met hele kritische punten waar de gemeente mee aan de slag zou moeten.

Het college heeft in een reactie aangegeven de adviezen over te nemen, hier zijn wij content over.

Wat we jammer vinden is dat er niet goed geluisterd is naar eerdere adviezen van commissieleden, die behoorlijke raakvlakken vertoonde met de uitspraken van de rekenkamercommissie. Dan had de rekenkamercommissie er misschien niet aan te pas hoeven te komen.

Nu er achteraan zitten dat er snel een plan van aanpak ligt en dat er aan de slag gegaan zal worden. In kaart brengen om hoeveel mensen het gaat en het geheel inzichtelijk maken.

Niet wachten maar doorpakken!

Wij zullen de ontwikkelingen rondom het plan van aanpak nauwlettend in de gaten houden.

Terug naar boven