Vraagtekens bij  www.jongaandevecht.nl

jongaandevechtNadat we al eerder vragen hebben gesteld over de website jongaandevecht, heben we netjes gewacht tot de gemeente haar proces heeft afgemaakt. Nu hebben we technische vragen gesteld over cijfertjes en beleidsvragen over evaluatie en tussentijdse rapporten.

De gemeente heeft als ondersteuning van het jeugdbeleid een landelijk format ingekocht om de lokale jeugd te bereiken. Uit de cijfers blijkt dat de jeugd niet bereikt wordt via deze website. De totale kosten zijn ruim 33.000 euro. Er is niet alleen 16.000 euro aan de website uitgegeven, ook nog eens ruim 14.000 aan begeleiding van een redactie. De uren en kosten van de ambtelijke bijdrage is nog niet inbegrepen.

Gezien het aantal bezoekers, de geplaatste lokale artikelen en informatie en het besteedde geld, vindt Lokaal Liberaal dat deze website geen aanvulling is voor het huidige gemeentelijke jeugdbeleid. We zijn benieuwd naar de evaluatie en conclusies van de gemeente over deze jongerenpagina. Dat de tussentijdse evaluatie niet direct opgestuurd is geeft ons al reden tot zorg.

Op deze wijze geeft dit project geen ondersteuning aan het jeugdbeleid, wij hopen dat de gemeente dit ook durft in te zien.

Om het huidige beleid te versterken zal de gemeente opzoek moeten naar alternatieven. We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. Hier kan een enorme synergie bereikt worden.

Voor de liefhebber zijn de vragen en de beantwoording toegevoegd.
Technische vragen Lokaal Liberaal
Beantwoording Technische vragen Lokaal Liberaal.

Terug naar boven