Lokaal Liberaal doet voorstel doorstroming starterswoningen op terrein Brandweerkazerne Gaslaan

foto brandweerkazerneVragen aangaande brandweerkazerne Gaslaan

In de gemeenteraad verklaarde de wethouder dat brandweerkazerne Gaslaan niet te koop staat.

In het door de gemeenteraad aangenomen DOP Maarssen staat dat de kazerne bij voorkeur behouden blijft en meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling.

In de verkoopbrochure staat dat ook nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats voor een eventuele ontwikkeling van het gehele gebied Harmonieplein.

Eerder kocht de gemeente al de bibliotheek aan als strategische grondpositie t.a.v. eventuele ontwikkeling Harmonieplein.

Vraag 1

Waarom wilt u de kazerne (ook een strategische grondpositie) verkopen terwijl de verkennende gesprekken over ontwikkeling Harmonieplein net begonnen zijn?

Vraag 2

Is het van college van mening dat de kazerne bij een eventuele sloop niet strategisch belangrijk is?

Vraag 3
De laatste uitspraak van de raad was dat de kazerne meegenomen zal worden in de eventuele ontwikkeling Harmonieplein en het liefst als gebouw behouden .Hoe rijmt u het besluit tot verkoop met dit raadsbesluit?(DOP Maarssen)

Vraag 4
Bent u niet bang dat u met een eerdere verkoop van de kazerne, speculanten in de kaart speelt en de eigen onderhandelingspositie negatief beïnvloed zowel financieel als ruimtelijk?

Als u dan toch de kazerne apart wil houden van de ontwikkeling Harmonieplein, dan heeft Lokaal Liberaal een ander idee:

Op de plek van de kazerne is volgens ons plaats voor een aantal starterswoningen ( huidige pand dan wel nieuwbouw). Geef mensen die een sociale huurwoning verlaten voorrang op de koop van die woningen (gaan we ook bij CSV Vreeland doen) en we slaan 2 vliegen in een klap.

Is uw college bereid om deze suggestie mee te nemen in het volgende overleg? Dat betekent dat een eventuele ontwikkelaar deze eisen meekrijgt dan wel dat we als gemeente zelf dit project gaan doen.

Wij verzoeken u deze vragen met spoed te behandelen met oog op een eventuele interpellatie in de komende gemeenteraad.

Terug naar boven