Politiek Stichtse Vecht niet te volgen voor doven en slechthorenden!

dovenWij vinden als Lokaal Liberaal het prettig en noodzakelijk als raadsvergaderingen voor iedereen te volgen zijn.

Nu zijn raad en commissies alleen terug te vinden via een geluidsopname op het raads informatie systeem.

Doven en slechthorende inwoners kunnen daardoor de raadsvergaderingen en commissies niet of zeer slecht beleven.
Wij willen dat de gemeente Stichtse Vecht zo transparant mogelijk is, en dat voor álle inwoners.”

Er zijn collega’s van ons die het blijkbaar niet begrijpen, zoals de grootste coalitiepartij, die stelt dat we schriftelijke notulen terug willen.
Wij willen gewoon dat de verslaglegging digitaal leesbaar is.
Zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Hiervoor is volgens onze burgermeester tegenwoordig adequate software voor handen.

D66 stelt zelfs dat er al voldoende tools zijn voor doven en slechthorenden. Hiervoor hoeft geen extra aandacht te zijn. Zijn ze nu echt horende doof voor de roep om mee te kunnen doen?  Ze vinden het zelfs een stap terug in de tijd om iedereen te betrekken bij het raadsproces.

Lokaal Liberaal wil juist een stap voorwaarts maken.
Maak de verslaglegging van het hoogste bestuurlijke orgaan in onze gemeente transparant voor iedereen. Alle inwoners moeten mee kunnen doen.

Lokaal liberaal zal met een raadsvoorstel komen, zodat iedere inwoner in staat is om de lokale politiek te volgen

Terug naar boven