Gemeente zet brandweerkazerne in verkoop! Lokaal Liberaal verbaasd en stelt direct vragen!

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennis genomen van de kennelijk voorgenomen verkoop van de Brandweerkazerne aan de Gaslaan in Maarssen-Dorp.

Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het College:

Wij zagen net op Facebook dat er een makelaar de brandweergarage Gaslaan in de verkoop heeft, dit terwijl de wethouder ons in de raad heeft gemeld dat deze locatie nog helemaal niet in de verkoop kwam.

1. Kunt u het ons nu nog eens proberen uit te leggen?

De gemeente koopt de bibliotheek als strategische grondpositie op het Harmonieplein, terwijl de gemeente die al in principe had nl: de oude brandweergarage Gaslaan.
Er zijn allerlei gesprekken gaande over een eventuele ontwikkeling Harmonieplein en nog voor dat er concrete ideeën dan wel plannen zijn , gaat u een van deze twee strategische posities in de verkoop gooien.
graag een volledige uitleg met inbegrip van wat en wanneer heeft u besluiten genomen over de brandweergarage Gaslaan beginnend vanaf het moment dat u de bibliotheek Harmonieplein aankocht.

Terug naar boven