Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit Stichtse Vecht hun handtekening gezet onder het Regenboog stembusakkoord. De ondertekenaars zeggen hiermee toe zich in te spannen om  diverse maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.
Het akkoord is geen vraag om extra aandacht of schijnwerpers, het gaat om ambities en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving.

Binnen de coalitie zelf zijn er geen afspraken gemaakt voor de komende raadsperiode. Het is aan de raad om recht te doen aan het regenboogakkoord. Lokaal Liberaal diende samen met bijna alle fracties een motie in bij de begrotingsraad Stichtse Vecht.
Dit om het college te vragen om stappen te maken op de gebieden van veiligheid, communicatie en jongeren. Hiermee hopen we weer een stap te maken naar een samenleving waarin het voor een ieder fijn wonen, werken en leven is.

Hieronder vindt u het Regenboogakkoord en de betreffende motie namens Lokaal Liberaal, VVD, PVDA, GroenLinks, Maarssen2000 Het Vechtse Verbond, CDA, Streekbelangen en Stichts Appèl.

M 4 Lokaal Liberaal e.a. - Kleur geven aan het Regenboogakkoord - raad 13-11-2018