Kleur geven aan het Regenboogakkoord

Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit Stichtse Vecht hun handtekening gezet onder het Regenboog stembusakkoord. De ondertekenaars zeggen hiermee toe zich in te spannen om  diverse maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Het akkoord is geen vraag om extra …

Terug naar boven