Regenboogstembusakkoord 2022

Onlangs ondertekende Lokaal Liberaal het Regenboogstembusakkoord 2022. De ondertekening vond plaats op de trappen van Goudenstein. Na het Regenboogstembusakkoord van 2018 heeft Lokaal Liberaal met andere fracties vinger aan de pols gehouden over de uitvoer hiervan. Een zichtbare uiting op speciale dagen, aandacht bij opstellen beleidsstukken en LHBTI ruimte op …

Kleur geven aan het Regenboogakkoord

Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit Stichtse Vecht hun handtekening gezet onder het Regenboog stembusakkoord. De ondertekenaars zeggen hiermee toe zich in te spannen om  diverse maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Het akkoord is geen vraag om extra …

Terug naar boven