De fractie van Lokaal Liberaal is er uit!

 

Lokaal Liberaal hecht grote waarde aan betrokken openbaar bestuur.
Een bestuur dat haar betrokkenheid ook uitstraalt in woorden en daden!
Op die manier geniet je vertrouwen van de inwoner.

Betrokken zijn kent ook vele gezichten en soms zijn de lijntjes dun en zeer kwetsbaar, en dat is de situatie waarin wij nu terecht zijn gekomen.

Lokaal Liberaal is van mening dat onze wethouder op geen enkele wijze een opdracht heeft gegeven tot de bevoordeling van een inwoner voor de tijdelijke verhuur van een antikraak woning.
Daar de vastgoedmakelaar gaat over de toewijzing van dit soort woningen, en wij daar als gemeente niet over gaan is daarmee de aanname gedaan dat deze persoon rechtstreeks in het reguliere traject van verhuur mee zou gaan. Van een persoonlijk belang was eveneens geen sprake.

Het is jammer om te constateren dat het duidelijke excuus van de wethouder en de belofte om maatregelen te nemen om deze inschattingsfout niet opnieuw te maken, niet voldoende was voor de coalitiepartners.

Als partij staan wij voor een directe, no nonsense en inwonergerichte politiek.
Het is treurig om te bemerken dat een aantal gevestigde traditionele partijen onze directe manier van inwoners verder willen helpen en daarmee de politiek dichter bij inwoners te brengen, niet aankunnen. Juist nu er zo wordt aangestuurd op inwonersparticipatie in combinatie met de nieuwe gewenste bestuurstijl. Bij Lokaal Liberaal staan de inwoner altijd voorop!

We hebben de afgelopen dagen benut om ons te beraden over onze positie.
Echter door het handelen van onze coalitiegenoten hebben wij elke vorm van vertrouwen verloren, en zijn wij van mening dat wij niet meer op een prettige en betrouwbare samenwerking kunnen rekenen binnen de coalitie.

Lokaal Liberaal had de wens deze coalitie in een volledige bestuursperiode tot een goed einde te brengen. Daar waar de raad en het college in een goede degelijke positie zou zijn gebracht waarbij het besturen van deze gemeente naar een beter en hoger niveau getrokken zou gaan worden.
Wij betreuren dan ook huidige gang van zaken maar zullen onverminderd door gaan met de ingezette lijn van nieuwe politiek maar dan vanuit de oppositie.
Vanuit deze rol zullen wij samen met de huidige oppositie en onze inwoners ons onvermoeibaar blijven inzetten voor het wonen, werken en leven in deze mooie gemeente.

De oppositie die wél de feiten op inhoud woog en een juiste waarde wist te hangen aan de gepresenteerde feiten.

Namens de fractie Lokaal Liberaal,

Suzanne Kox – Meijer
Ronald van Liempdt
Bas Verwaaijen
Onno Tijdgat
Rein Bonhof
Tessa Overdijkink
Frank Venus
Olaf Morel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven