Dag brandweervrijwilliger (update)

Inmiddels is de Begrotingsraad geweest en de motie is raad breed aangenomen. Lokaal Liberaal dankt alle aanwezige partijen voor de steun. Samen met de VRU kan de gemeente nu onze ambtenaren enthousiasmeren, en later faciliteren, voor een aanstelling bij de vrijwillige brandweer. Hiermee hopen we dat de paraatheid, ook overdag, geborgd blijft.  In de commissie …

Kleur geven aan het Regenboogakkoord

Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit Stichtse Vecht hun handtekening gezet onder het Regenboog stembusakkoord. De ondertekenaars zeggen hiermee toe zich in te spannen om  diverse maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Het akkoord is geen vraag om extra …

Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen. Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen. In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit. Hiervoor al had Lokaal …

Terug naar boven