Dag brandweervrijwilliger (update)


Inmiddels is de Begrotingsraad geweest en de motie is raad breed aangenomen. Lokaal Liberaal dankt alle aanwezige partijen voor de steun. Samen met de VRU kan de gemeente nu onze ambtenaren enthousiasmeren, en later faciliteren, voor een aanstelling bij de vrijwillige brandweer. Hiermee hopen we dat de paraatheid, ook overdag, geborgd blijft.


 In de commissie waarin de programmabegroting 2020 werd besproken, stond Lokaal Liberaal ook even stil bij de cijfers van onze brandweer bij het programma veiligheid. Hierin stelden we de vraag of de paraatheid wel gewaarborgd blijft de komende periode. Hierin werd gesteld dat deze paraatheid gewaarborgd is. Daar zijn we heel blij mee, maar het laat niet onverlet, dat er nog altijd behoefte is aan brandweervrijwilligers, vooral overdag.

Waarom overdags een probleem
De meeste brandweervrijwilligers wonen in onze gemeente, vaak nabij de kazerne. Dit komt omdat veel van onze vrijwilligers overdag niet in hun eigen gemeente werken. Daar in tegen werken er weer brandweervrijwilligers van buitenaf in onze gemeente. De brandweer staat sinds enkele jaren toe dat je overdag kan uitrukken met de brandweer vlakbij je werk en in de andere uren bij de brandweer waar je woont.

Hoe kan de gemeente helpen 
Onze gemeente heeft, bijvoorbeeld op Goudestein, een concentratie met ambtenaren zitten. Deze werknemers zetten zich in voor onze gemeente, maar wonen er vaak niet. De gemeente als werkgever zou bij uitstek het voorbeeld kunnen geven door onze ambtenaren te attenderen op de mogelijkheid.

Motie
Hiervoor dient Lokaal Liberaal een motie in bij de komende begrotingsbehandeling.


Motie Dag brandweervrijwilliger

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 12 november 2019.

Overwegende dat:

De brandweer voor het overgrote deel op vrijwilligers draait en met name overdag voor veel posten het lastig is voldoende mensen op de been te brengen. Dit doordat vrijwilligers niet altijd in hun eigen gemeente, laat staan hun eigen dorp werken. Tot ons kwam het bericht dat de gemeente Veenendaal haar ambtenaren faciliteert, die nu naast hun baan ook overdag inzetbaar kunnen zijn als brandweervrijwilliger.

Constaterende dat,

– Ambtenaren van Stichtse Vecht van buiten onze gemeente, in elk geval in onze gemeente werken en dus overdag beschikbaar zijn.
– Er in Stichtse Vecht veel ambtenaren van jonger dan 45 jaar in dienst zijn.
– Er diverse kazernes beschikken over flexplekken, waar ambtenaren kunnen werken.
– Een ambtenaar die brandweervrijwilliger is, tevens direct inzetbaar als BHV-er is.

Draagt het college op,

Er voor te zorgdragen dat:
– De mogelijkheid aan huidige ambtenaren voorgelegd wordt om als brandweervrijwilliger beschikbaar te zijn.
– Bij elke nieuwe ambtenaar de vraag wordt gesteld of hij/zij als brandweervrijwilliger wilt worden.
– Ambtenaren die brandweervrijwilliger zijn te faciliteren zodat ze snel inzetbaar zijn bij een melding.

Hierbij de VRU betrekken vanwege hun expertise.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal Liberaal,
Ronald van Liempdt


 

Naslag:
https://veenendaal.nieuws.nl/nieuws/6330/brandweer-zoekt-meer-vrijwilligers/
https://www.vru.nl/nieuwsbrief/1052-brandweervrijwillger-ook-bhv-er

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven