Situatie op woningmarkt Stichtse Vecht

Door de huidige situatie op woningmarkt is Lokaal Liberaal extra alert op zaken die mede van invloed zijn op onze lokale woningmarkt. 

Mede aan de hand van dit artikel in de Volkskrant, heeft Lokaal Liberaal technische vragen gesteld over de situatie van regelingen en bedingen op de woningmarkt in Stichtse Vecht. Doel was om inzicht te krijgen wat er zoal aan regels zijn in Stichtse Vecht en wat de status daarvan is.

Deze vragen gingen onder andere over zelfbewoningsplicht, ketting- en antispeculatiebeding en opkoopbescherming. Dit laatste zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Dit zou nml. al vanaf 1 januari in werking kunnen treden. In de antwoorden staat te lezen dat Stichtse Vecht dit in regionaal verband heeft opgepakt.

Voor de volledigheid staan hier de vragen met de bijbehorende antwoorden:

Beantwoording technische vragen Lokaal Liberaal;

Onderwerp: situatie woningmarkt Stichtse Vecht    Datum: 25 november 2021

 Heeft de gemeente Stichtse Vecht een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van voorwaarden aan de verkoop van nieuwbouwwoningen? Antwoord: Ja, daarom is er in de actualisatie van de woonvisie opgenomen dat betaalbare koopwoningen een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding kennen. De actualisatie van de woonvisie is op 2 juli 2019 vastgesteld in de raad.

Heeft gemeente Stichtse Vecht een zelfbewoningsplicht bij (nieuwbouw)huizen? Zo ja, tot welk bedrag geldt deze plicht?
Antwoord: Ja, tot een bedrag van € 250.000 geldt deze plicht.

Maakt de gemeente Stichtse Vecht hierbij dan ook gebruik van een kettingbeding? Zo ja, wanneer wordt dit gebruikt? Antwoord: Nee.

Maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van een antispeculatiebeding? Zo ja, wanneer wordt dit gebruikt? Antwoord: Ja, er wordt gebruik gemaakt van een antispeculatiebeding. Dit wordt gebruikt bij oplevering van nieuwbouwwoningen. Dit betekent overigens niet dat de eerste koper er voor langere tijd moet blijven wonen, men mag doorverkopen maar onder dezelfde voorwaarden als voor de eerste koop.

Heeft gemeente Stichtse Vecht een opkoopbescherming tegen beleggers van bestaande woningen (welke vanaf 1-1-2022 van kracht mag zijn) voorbereid, of is deze aan het voorbereiden?  Antwoord: Ja, dit wordt in regionaal verband voorbereid. De gemeente Utrecht heeft hierbij een voortrekkersrol. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met een voorbereidend onderzoek via het kadaster.

Links:
Volkskrant: Steeds meer gemeenten weren beleggers van de woningmarkt met woonplicht koper 
Opkoopbescherming 
Technische vragen Lokaal Liberaal 

Terug naar boven