Situatie op woningmarkt Stichtse Vecht

Door de huidige situatie op woningmarkt is Lokaal Liberaal extra alert op zaken die mede van invloed zijn op onze lokale woningmarkt.  Mede aan de hand van dit artikel in de Volkskrant, heeft Lokaal Liberaal technische vragen gesteld over de situatie van regelingen en bedingen op de woningmarkt in Stichtse …

Moties over statushouders en woningmarkt Lokaal Liberaal

In de Vechtstroom van 31 januari stond een artikel waarin wethouder Van Vossen vertelde over een geslaagde pilot en zijn reactie op de moties die Lokaal Liberaal heeft ingediend over de huisvesting van statushouders. Een week later doet De Vechtstroom aan wederhoor. Hieronder de tekst van het artikel. ‘Er zijn niet …

Raadsconferentie Huisvesting.

Lokaal Liberaal heeft de raadsconferentie over huisvesting bijgewoond. Naast de politieke partijen waren er twee woningcorporaties en het COA aanwezig. Doel van de raadsconferentie was het bekijken van de mogelijkheden om de woningmarkt in Stichtse Vecht van een impuls te kunnen voorzien. De woningcorporaties verschuilden zich voornamelijk achter de corporatieheffing …

Terug naar boven