Lokaal Liberaal wil passende oplossing voor voetbalverenigingen van Stichtse Vecht.

Al jaren is de gemeente bezig met het tot stand brengen van de harmonisatie onder de diverse sportverenigingen.  
Tijdens de raadsvergadering van vanavond (lees 21 december 2021) dreigde dit voorstel tot een onaangenaam hoogtepunt  te komen.  Het college en met name de voetbalverenigingen staan lijnrecht tegen over elkaar.
Op initiatief van Lokaal Liberaal is dan ook vanavond het voorstel gedaan om het voorstel Harmonisatie Sport niet tijdens deze raadsvergadering te behandelen maar van de agenda af te halen.
Namens Lokaal Liberaal heeft Ronald van Liempdt in zijn betoog onderstaande onderbouwing voor deze keuze:  

“Lokaal Liberaal vindt het belangrijk dat besluiten door de raad helder en begrijpelijk moeten zijn voor onze inwoners.
De voetbalverenigingen en de gemeente staan momenteel recht tegen over elkaar, en is onze fractie van mening dat een harmonisatie met een goede basis van start zou moeten gaan.
Lokaal Liberaal heeft aan de wethouder sport gevraagd om zich in te spannen om met een onafhankelijk adviseur/mediator met de voetbalverenigingen in gesprek te gaan om op deze manier met alle betrokkenen in dit proces vlot te kunnen trekken. 
Daarnaast heeft Lokaal Liberaal verzocht om op korte termijn concrete financiële afspraken te maken met OSM ’75 Atletiek. 

De wethouder ging akkoord met het verzoek om middels een onafhankelijk mediator met de voetbalverenigingen in gesprek te gaan. en deed tevens een toezegging om snel met een raadsvoorstel terug te komen naar de raad met een concreet voorstel voor OSM ’75 Atletiek.


Terug naar boven