Traditie in ere gehouden tijdens raadsvergadering 27-05

Op dinsdagavond stond tijdens de raadsvergadering een aantal zaken op de agenda welke door de fractie van Lokaal Liberaal goed onderzocht en onderbouwd zijn. Zo stond vandaag op de agenda het haalbaarheidsonderzoek naar vervangende nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen op de locatie Daalse Hoek. Ronald van Liempdt pleitte vanavond voor een volledig …

Werksessieleden worden officieel benoemd dinsdag 22 april

In de eerste raadsvergadering sinds de verkiezingen zullen de gekozen werksessieleden officieel worden benoemd. Voor Lokaal Liberaal zullen de heren Rein Bonhof en Onno Tijdgat op deze functie plaats nemen. Wij als fractie zijn hier heel erg blij mee, want deze twee heren hebben beiden een rugzak vol expertise waar …

Personeel chemisch afvaldepot niet gecertificeerd?

Het is onze fractie ter oren gekomen dat een medewerker van de afvalstroom Maarssen ontslagen zou zijn. Volgens bronnen zou deze medewerker gecertificeerd geweest zijn voor het verwerken van chemisch afval. Dit zou dan inhouden dat met het vertrek van deze medewerker en geen gecertificeerde chemisch afvalverwerker meer op de …

Terug naar boven