Schriftelijke vragen over afval in Antilopespoor

De fractie van Lokaal Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld over het herhaaldelijk dumpen van afval buiten de ondergrondse containers in Antilopespoor. De fractie heeft vragen gesteld over de oorzaak en handhaving van het afval dumpen. Is deze problematiek een gevolg van de ondergrondse containers en kan het ook in de …

WMO-verordening

Op 30 oktober was de voortzetting van de gemeenteraad van 28 oktober. In de raad van 28 oktober heeft de fractie van Lokaal Liberaal een tweetal amendementen ingediend op de WMO-verordening. De strekking van het ene amendement was dat cliënten niet zomaar gedwongen kunnen worden om te verhuizen. De strekking …

Terug naar boven