Schriftelijke vragen over afval in Antilopespoor

De fractie van Lokaal Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld over het herhaaldelijk dumpen van afval buiten de ondergrondse containers in Antilopespoor.

De fractie heeft vragen gesteld over de oorzaak en handhaving van het afval dumpen.

Is deze problematiek een gevolg van de ondergrondse containers en kan het ook in de rest van stichtse vecht gaan voorkomen als er steeds meer ondergrondse containers bijkomen.

Verder zagen we een hoop kerstbomen slingeren waarvan hun dienst erop zat.
Blijkt dat er verwarring is over het inleverproces en waar je deze informatie kan vinden.
Ook hierover vragen gesteld.

=======================================================

Schriftelijke vragen ex. Art. 41

Het is de fractie van Lokaal Liberaal ter ore gekomen dat er voor de zoveelste keer afval is gedumpt op een plek waar dat niet hoort: Naast een van de afvalcontainers in  Antilopespoor.

afval
Op de sociale media (Twitter), wordt door de wijkcommissie Antilopespoor gevraagd “waarom het weer mis gaat”:
twit

Via datzelfde Twitter wordt dezelfde dag nog door de gemeente gereageerd: “Bedankt voor de melding. De opdracht voor verwijderen is reeds gegeven.”

De fractie van Lokaal Liberaal heeft hierover de volgende vragen:

 1. Aan welke afspraken refereert de WBC Antilopespoor in zijn tweet? De fractie van Lokaal Liberaal ontvangt graag een detailoverzicht van die afspraken.
 2. Gelden die afspraken alleen voor de wijk Antilopespoor of gaat het om generieke afspraken met betrekking tot dit soort feiten?
 3. Bent u het met ons eens dat alleen ophalen niet genoeg is, maar dat de oorzaak (illegaal dumpen van afval) aangepakt zou moeten worden om dit probleem met wortel en tak uit te roeien?
 4. Indien het antwoord op vraag 3 ja is, bent u bereid maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de veroorzakers aangepakt worden? Wij denken bijvoorbeeld aan een afvalanalyse om er achter te komen of er tot de dader(s) traceerbare informatie te vinden is. Ook denken wij aan een huis aan huis verspreiding van een informatiefolder in de wijk die aangeeft dat deze afvalanalyse van start gaat bij een eerstvolgende constatering van het illegaal dumpen van afval.
 5. Kunt u instemmen met het soort maatregelen dat wij in vraag 4 voorstellen? Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, kunt u ons een plan van aanpak van de invoering van dit soort maatregelen doen toekomen, inclusief tijdspad?
 6. Indien het antwoord op vraag 3 nee is, waarom bent u dan van mening dat alleen ophalen afdoende is?

In de reacties op Facebook, waar de tweet van Wijkagent Jan Koetsier is doorgeplaatst maakt men zich zorgen over het effect van het bijplaatsen van ondergrondse containers:
face

 1. Deelt u de mening van deze inwoner dat de opening inderdaad te klein is voor groter afval en dat het op deze wijze dumpen van afval daardoor in de hand gewerkt wordt?
  Zo ja, denkt u na over alternatieve oplossing voor deze groep inwoners?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Is de kennelijke mening van Diftar dat er te weinig containers staan bij u bekend? Zo ja, deelt u die mening? Zo nee, bent u bereid met Diftar in gesprek te gaan om hun visie op dit probleem aan te horen?

De fractie van Lokaal Liberaal deelt de mening van de inwoner dat de informatie rondom het inleveren van de kerstbomen slecht tot niet te vinden was op de gemeentelijke website. Er werd voor de inleverpunten verwezen “naar een overzicht elders op deze site”. Er was in dat betreffende artikel echter geen enkele verwijzing naar dat andere overzicht te vinden, en ook via de zoekfunctie was dit overzicht nergens te vinden.

 1. Kunt u na (laten) gaan bij de afdeling communicatie hoe het met de vindbaarheid gesteld was van deze informatie en ervoor zorgen dat de procedure voor het inleveren van de kerstbomen volgend jaar op een niet te missen wijze gecommuniceerd wordt?

 

Terug naar boven