Fietsbrug Nigtevecht

Over de fietsbrug is al een hoop gesteggeld en vooral de plek geeft reden tot hoog oplopende discussies. Lokaal Liberaal wil graag weten of er al een gunning  aan een aannemersbedrijf is afgegeven voor realisatie van de fietsbrug in Nigtevecht. Zeker nu er gekozen is voor een zogenaamde ‘prestatie-inkoop’. Bij deze methodiek geeft de opdrachtgever aan wat hij wel en wat hij niet wil hebben en de aannemende partij gebruikt haar kennis om een aanbieding te doen conform de wensen. De eventuele plek van bouwen lijkt ons daarin cruciaal. Daarom een open brief gestuurd aan het college om de raad straks niet voor een voldongen feit te stellen bij de behandeling van de betreffende bestemmingsplannen.

=================================

Onderwerp: Fietsbrug locatie Nigtevecht. 13-01-2015

Aan: College van Burgemeester en Wethouders,
Cc: Leden van de gemeenteraad Stichtse Vecht.

Geachte college,

Hierbij een korte open brief over de geplande fietsbrug bij Nigtevecht.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de fietsbrug de gemoederen in het dorp Nigtevecht al geruime tijd bezig houdt.
Ondanks dat Lokaal Liberaal wil dat het proces niet gefrustreerd moet worden, vinden we wel dat het proces blijvend secuur moet worden doorlopen. We gaan er van uit dat er nog geen gunning verleend is, omdat daarover nog niets in onze richting gecommuniceerd is.

We willen als Lokaal Liberaal en als raadsleden straks niet voor het voldongen feit staan dat een gunning aan een
aannemende partij al is verleend, voordat de bestemmingsplannen aan beide zijden van het kanaal zijn aangenomen in respectievelijk de raad van Stichtse Vecht en Ronde Venen. Dit betekent dat er pas een gunning kan worden verleend door de gemeente, als de plek van de fietsbrug bepaald is door beiden raden.

Graag horen we in een reactie van het college, dat hieraan gehoor wordt gegeven.
Lokaal Liberaal zal dit onderwerp op de agenda van een komende commissie plaatsen.

Terug naar boven