Schriftelijke vragen stroomstoringen Maarssen-dorp

Lokaal Liberaal stelt vragen over de stroomstoringen in Maarssen-dorp Onlangs is Maarssendorp twee maal getroffen door een langdurige stroomstoring. Is het bij het college duidelijk geworden wat de oorzaak van deze stroomstoringen zijn geweest? Zo ja, welke oorzaak hadden de stroomstoringen? Zo nee, wanneer is het duidelijk wat de oorzaak …

Fietsbrug Nigtevecht

Over de fietsbrug is al een hoop gesteggeld en vooral de plek geeft reden tot hoog oplopende discussies. Lokaal Liberaal wil graag weten of er al een gunning  aan een aannemersbedrijf is afgegeven voor realisatie van de fietsbrug in Nigtevecht. Zeker nu er gekozen is voor een zogenaamde ‘prestatie-inkoop’. Bij deze methodiek …

Schriftelijke vragen over afval in Antilopespoor

De fractie van Lokaal Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld over het herhaaldelijk dumpen van afval buiten de ondergrondse containers in Antilopespoor. De fractie heeft vragen gesteld over de oorzaak en handhaving van het afval dumpen. Is deze problematiek een gevolg van de ondergrondse containers en kan het ook in de …

Terug naar boven