Lokaal Liberaal dient schriftelijke vragen in over Wijkpark Maarssenbroek

UPDATE: 18 februari

Lokaal Liberaal heeft een wandeling gemaakt in het wijkpark Maarssenbroek.
Bas Verwaaijen, Suzanne Kox en Onno Tijdgat hebben vanaf de wijk Zwanenkamp tot de wijk Fazantenkamp het hele park afgelopen. Veel mensen gesproken over het hondenbeleid. Men begrijpt de aanlijn en opruimplicht op het stuk vanaf de tennisbaan tot achter de kinderboerderij. Het inperken van het losloopgebied stuit echter (terecht) op onbegrip. Wij pleiten voor het behouden van het losloopgebied en aanlijn en opruimplicht rond de speelgebieden.

Daarnaast zouden we graag zien dat de opruimplicht in de woonwijken gehandhaaft zal gaan worden.
Een grote storende factor die veel inwoners noemen als het gaat om hondenbeleid.

Flyer boom                        Wijkpark wandeling

 

UPDATE: 16 februari

Het college is voornemens om in het wijkpark Maarssenbroek loslopende honden te verbieden.

Hierover had lokaal liberaal al vragen gesteld aan het college. Bij de fractie zijn er heel veel e-mails en telefoontjes binnengekomen aangaande deze kwestie.

Ook weten al diverse inwoners de weg naar ons forum te vinden om hun mening te geven over het wijkpark Maarssenbroek.
Kijkt u nog even op het forum voor de laatste reacties!

Het wijkpark Maarssenbroek is 3,5 km lang en zou dus voldoende groot moeten zijn voor alle gebruikers. De fractie van Lokaal Liberaal is echter wel van mening dat rondom de Kinderboerderij en het superspeelspoor het niet wenselijk is om daar honden te laten loslopen (overigens is dit momenteel al niet toegestaan).

Wat de fractie van lokaal liberaal betreft kan er geen sprake zijn van de enorme  inperking zoals die is voorgesteld, en zullen in de gemeenteraad ook het college hierover ter verantwoording roepen.

Wat is úw mening hierover ? Laat het ons weten op ons forum.

Update: 12 februari
In VARNWS van vandaag het volgende artikel te lezen

WP_20150212_001

9 februari 2015

In de laatste twee weken is ons ter oren gekomen vanuit inwoners in Maarssenbroek dat er plannen zijn om het hondenlosloopgebied in wijkpark Maarssenbroek zal gaan veranderen.
Uit deze berichten begrijpen wij dat het losloopgebied zich zal gaan beperken langs het geluidsscherm en dat voor de rest van het park een aanlijnplicht gaat gelden.
Ook de gemeentelijke website geeft ons hierover geen uitsluitsel. Sterker nog als hondenlosloopgebied in Reigerskamp staat enkel een klein grasveldje van 10m2 vermeld.

Lokaal Liberaal is van mening dat het park in Maarssenbroek er is voor iedereen. Dus ook voor mensen met hondjes.

Wij stelden de volgende schriftelijke vragen:

Zit er een kern van waarheid in de hierboven beschreven geruchten, is het college voornemens om een gedeelte van het park “no go area” te maken voor honden?

Zo ja, vindt u dit een bevoegdheid van het college of moet dit ook eerst aan de raad voorgelegd worden?
Met vriendelijke groet,

Frank van Liempdt
Suzanne Kox

 

 

4 reacties

 1. MarieJose

  Laat ons aub het wijkpark behouden zoals het nu is. Ik woon hier 30 jaar, heb altijd honden gehad en loop ca 2 uur per dag in het park met mijn honden. Er zijn nooit maar dan ook nooit problemen geweest met hondenpoep, andere mensen die klagen over loslopende honden. Zo ga je juist mensen afstoten om een hond te nemen, omdat wij verplicht een rondje moeten lopen en het is toch juist de bedoeling dat wij met zijn allen meer gaan bewegen.
  Als je maar aan één kant van het park kan loslopen met de honden, ga je juist irritatie krijgen, zowel van honden als bazen. Nu kan je nog een ander pad oplopen als er honden zijn die niet met elkaar overweg kunnen. Het komt de honden niet ten goede als ze maar iedere keer hetzelfde stukje kunnen lopen. Loop zelf iedere keer een andere route is zowel voor mij als de honden veel gezelliger.
  Het is ook de bedoeling dat je in Fazantenkamp alleen maar langs de dijk mag lopen. Als het geregend heeft is er lange tijd niet te lopen omdat je tot je enkels in de modder zakt en als het gevroren heeft kan je er niet lopen omdat je er je enkels juist breekt.
  Wij zijn allemaal groot geworden met honden en zijn nog steeds gezond.
  Laten ze nu eerst de hondenpoep eens aanpakken die in de wijken ligt en die MOET WEL opgeruimd worden, want als hondeneigenaar schaam ik mij dood als ik alles zie liggen en helaas moeten de goeie weer onder de kwade lijden.
  Ik hoop dat wij met zijn allen de gemeente ervan kunnen overtuigen dat het voor onze honden het allerbeste is dat het park blijft zoals het nu is.

 2. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
  Onderzoek in opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht.
  Uitgevoerd door: DIMENSUS beleidsonderzoek.
  In het najaar van 2014 is er een onderzoek uitgevoerd van de Monitor Veligheid en Leefbaarheid van de gemeente Stichtse Vecht, teneinde de actuele stand van zaken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid op gemeente- en kernniveau in kaart te brengen. Hieronder een verkorte samenvatting met daarbij de bevindingen van de bewoners over één van de actuele onderwerpen in Maarssenbroek te weten hondenpoep. (Stichtse Vecht heeft 66.000 inwoners. Maarssenbroek heeft er 22.000 en Zwanenkamp 2800).

  Meest voorkomende vormen van overlast in heel Stichtse Vecht zijn: Hondenpoep (65% zegt dat dit vaak of soms). Te hard rijden (65%), woninginbraak (64%), rommel op straat (56%), overlast door parkeren (49%). Deze top 5 is dezelfde als in 2011.

  In Maarssenbroek staat hondenpoep op de eerste plaats.Vergeleken met de andere kernen is dit meer dan gemiddeld (70% vaak of soms).

  in Maarssen-dorp staat te hard rijden op de eerste plaats, gevolgd door woninginbraak en in Breukelen is woninginbraak het belangrijkste probleem, gevolgd door te hard rijden.
  Als de bewoners van Maarssenbroek wordt gevraagd welke problemen met voorrang zouden moeten worden aangepakt, wordt hondenpoep het vaakst genoemd (19%), gevolgd door parkeeroverlast (18%), te hard rijden (17%), woninginbraak (17%), rommel op straat (11%).


  Als de bewoners wordt gevraagd naar suggesties hoe deze overlast aan te pakken, noemen zij in eerste instantie vooral: meer toezicht en hardere aanpak, naast verkeersbeperkende en –regulerende maatregelen. 


  Belangrijkste conclusie uit dit rapport voor Maarssenbroek: Honden poep, verkeersoverlast (te hard rijden, parkeren), woninginbraak en rommel op straat worden het meest genoemd, meer nog dan sociale overlast en problemen.

  Het rapportcijfer dat bewoners van Maarssenbroek geven voor hun woonomgeving ligt met (7.4) onder het gemiddelde. Bij leefbaarheid is dit ook (7.4). Bij veiligheid ligt dit cijfer op (7.2) samen met Nieuwersluis (7.0) en Tienhoven (7.3) het slechts maar nog wel voldoende.
  Wilt u dit 104 pagina’s tellende onderzoek lezen? Het is openbaar en bij de gemeente in te zien.

  Wijkcommissie Zwanenkamp.

 3. katrie

  Wat zou het ongelofelijk jammer zijn als de honden niet meer kunnen rennen en dollen in het park. Ik woon zelf 27 jaar in Zwanenkamp, altijd honden gehad en nog steeds in het bezit van een hond. Ik ben bereid om bij de speelplaatsen en kinderboederij de uitwerpselen van mijn hond op te ruimen en dat moeten we gewoon allemaal doen en zeker op straat, ik zou me dood schamen als ik het liet liggen. Het is ook aan de bazen om het loslopen in stand te houden, de honden weten niet beter. Ik vind wel dat om het voetbalveldje bij de atletiekbaan een hek gezet kan worden, het is namelijk ook een heerlijk speelveld voor honden. Door het plaatsen van een hek kunnen de kinderen ook ongestoord spelen, allebei blij… vederop bij Valkenkamp is dit ook gedaan met succes. Er is nu veel ophef over de hondenpoep maar de fietsers in het park en hun overlast is ook niet gering.
  Ze irriteren de mensen en dieren en menen overal recht op te hebben. In een losloopgebied horen geen fietsers thuis….
  ik hoop dat onze honden nog lang mogen ravotten in het park , we betalen er tenslotte ook nog voor….

 4. Sabine Wesseling

  Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ben ik benieuwd of en hoe lokaal liberaal zich gaat inzetten voor het terugdraaien van de inperking van het losloopgebied.

  Is onderstaande uitspraak per mail gedaan nog geldig?
  Beste Sabine,

  Uiteraard is ons standpunt onverminderd veranderd!
  Zoals we destijds in de motie hebben opgeroepen tot behoud van het voormalige losloop gebied, zitten wij met jullie nog steeds geheel op dezelfde lijn!

  Groetjes,

  Suzanne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven