Overlijden wethouder van Rhee

De fractie van lokaal Liberaal is geschokt door het overlijden van wethouder Henk van Rhee.

image1

Op het gebied van het Sociaal Domein hebben we constructief kunnen samenwerken in de korte periode dat Henk wethouder is geweest in de gemeente Stichtse Vecht. Wij zijn hem erkentelijk voor de wijze waarop hij daarbij zijn rol als wethouder heeft ingevuld.

Wij wensen de vrouw van Henk, zijn kinderen, kleinkinderen en eenieder die Henk dierbaar is kracht toe om dit verlies te dragen.

Terug naar boven