Traditie in ere gehouden tijdens raadsvergadering 27-05

Op dinsdagavond stond tijdens de raadsvergadering een aantal zaken op de agenda welke door de fractie van Lokaal Liberaal goed onderzocht en onderbouwd zijn.

Zo stond vandaag op de agenda het haalbaarheidsonderzoek naar vervangende nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen op de locatie Daalse Hoek.
Ronald van Liempdt pleitte vanavond voor een volledig verkeersonderzoek, zodat het op alle te onderzoeken locaties de verkeerssituatie in beeld komt, waarbij er een afweging gemaakt kan worden of de locatie geschikt is ivm veiligheid en doorstroming.

Na afloop van Ronald’s eerste, maar zeker ook zeer goed onderbouwde speech,  gaf werksessielid Onno Tijdgat namens de fractie een wel verdiende bos gele bos bloemen. Wederom, net als bij de verkiezingscampagne, verzorgd door Bonhof Bloemen.

image

Op het agendapunt betreffende de leegstand van kantoren op de Planetenbaan, heeft Suzanne op eigen wijze haar betoog gedaan namens de fractie Lokaal Liberaal.
Ook zij mocht na haar betoog een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.

 

 

image

Bas Verwaaijen deed goed zijn best, maar mede dankzij het uitgebreide antwoord van Wethouder Boele, bleef zijn betoog beperkt tot twee zinnen.

Fractievoorzitter Frank van Liempdt nam daarom het logische besluit om Burgemeester Mirjam van ‘t Veld wellicht zelfs als een van de eerste, te feliciteren met haar benoeming als burgemeester van Amstelveen. Zij mocht de bos bloemen in ontvangst nemen, hetgeen volgens ons wel gewaardeerd werd.

image

Terug naar boven